Waardering Onroerende Zaken

WOZ-waarde staat voor Waardering Onroerende Zaken. Dit is de waarde waarop de gemeente uw woning waardeert. De WOZ-waarde ligt altijd 1 jaar voor datum tijdvak. Voor 2023 stelt de gemeente de WOZ-waarde vast naar waardepeildatum 01-01-2022.

Daarbij wordt uw woning vergeleken met verkochte woningen. Deze woning zijn rond de waardepeildatum verkocht. Hierbij wordt in de meeste gevallen gekeken naar woningen welke verkocht zijn binnen een jaar voor en een jaar na de waardepeildatum (voor 2023 tussen 01-01-2020 en 01-01-2022).

De verkochte woningen hoeven niet identiek te zijn. Dit is in veel gevallen ook niet mogelijk. In de waardering wordt rekening gehouden met de onderlinge verschillen tussen de verkochte woningen en uw woning.

Eigen verkoopcijfer

Is uw woning rond de waardepeildatum verkocht? Dan wordt de WOZ-waarde vastgesteld op het eigen verkoopcijfer. Dit eigen verkoopcijfer wordt geïndexeerd naar de waardepeildatum. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar wat uw woning waard was geweest als deze op 1 januari was verkocht.

Hebben er na aankoop verbouwingen plaatsgevonden, dan wordt er gekeken naar hoe de woning er uit zag op datum aanvang tijdvak (voor 2023: 01-01-2022).

Twijfels aan de WOZ-waarde?

Weet u niet zeker of uw WOZ-waarde juist is? Wij controleren de WOZ-waarde gratis voor u. U vult de WOZ-waarde check in en ziet binnen enkele minuten of de gemeente de WOZ-waarde juist heeft vastgesteld.

Is de WOZ-waarde te hoog? Wij dienen graag voor u bezwaar in. Wij werken op basis van no cure no pay. Dus wordt de waarde niet verlaagd, dan betaalt u geen kosten. Wordt de WOZ-waarde wel verlaagd, dan kent de gemeente een proceskostenvergoeding toe. Wij werken tegen de vergoeding die de gemeente toekent.

Eerlijk en transparant

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een eerlijke en transparante werkwijze. Zo wordt uw woning er in veel gevallen een deskundige rapport opgesteld. In dit rapport kunt u zien welke waarde wij voorstaan. Ook is de gehele procedure online te volgen. Zo kunt u altijd en overal inloggen in uw eigen dossier en de voortgang van het bezwaar bekijken.

Wilt u ook een eerlijke WOZ-waarde en een partij die voor u bezwaar indient en transpart werkt? Schroom niet en laat uw gegevens bij ons achter.

Wat hebben wij nodig voor het indienen van het bezwaar?

Nadat u heeft aangegeven dat u graag wilt dat wij voor u bezwaar indienen ontvangt u van ons een e-mail met daarin een machtiging en overeenkomst. Wij ontvangen deze graag getekend terug samen met een kopie van het aanslagbiljet.

U kunt de machtiging en overeenkomst ook digitaal tekenen in uw online klantdossier. Wel zo makkelijk!