Onze werkwijze

Hoe weet ik of mijn WOZ-waarde te hoog is?

Het wel of niet met succes bezwaar indienen tegen de hoogte van de WOZ-waarde is afhankelijk van veel feiten en omstandigheden.

Het door ons ontwikkelde model geeft u snel een goede indicatie of het kansrijk is om bezwaar in te dienen. Het model geeft echter geen garantie tot een verlaging van de WOZ-waarde.

Wat zijn de kosten?

Wij werken op basis van no cure no pay. Wordt de WOZ-waarde verlaagd, dan kent de gemeente een proceskostenvergoeding toe. Wordt de WOZ-waarde niet verlaagd, dan dragen wij de kosten.

Wij brengen enkel kosten bij u in rekening op het moment dat u zelf de procedure intrekt, een compromis sluit met de gemeente of dat u om een andere reden ervoor zorgt dat wij de procedure niet kunnen afronden.

In de machtiging worden meerdere medewerkers genoemd, waarom is dat?

Het is niet mogelijk om een algemene machtiging voor een bedrijf te maken. Een machtiging is altijd op naam van een natuurlijk persoon. Omdat wij bij het in ontvangst nemen van uw aanvraag nog niet weten welke jurist of juridisch medewerker uw dossier gaat behandelen worden de belangrijkste medewerkers in de machtiging genoemd.
Door dit te doen weten we zeker dat de machtiging klopt en het bezwaarschrift in behandeling wordt genomen.

Hoe kan ik inloggen in mijn dossier?

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen en verwerkt krijgt u toegang tot uw online dossier. Per email ontvangt u van ons een wachtwoord en uw gebruikersnaam. Soms kan het zijn dat deze email in de SPAM terecht komt.
U kunt hier inloggen. Heeft u vragen over de werking van het online dossier neemt u dan gerust contact met ons op.

Moet ik de aanslag lokale belastingen al betalen?

Wij raden altijd aan om de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen. Wordt de WOZ-waarde verlaagd, dan ontvangt u de te veel betaalde belastingen terug of de teruggaaf wordt verrekend met de nog openstaande lokale belastingen.

De procedure

Wanneer kan ik bezwaar indienen?

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen. Is deze termijn verlopen, dan is bezwaar helaas niet meer mogelijk.

Waarom moet ik een machtiging ondertekenen?

Om als uw gemachtigde te kunnen optreden moet de gemeente weten dat wij uw toestemming hebben om de procedure te mogen voeren. Dit leggen wij vast in de machtiging. De machtiging dient ondertekend te worden door de belastingplichtige (degene die bovenaan het aanslagbiljet staat).

Hoe lang duurt een procedure?

De gemeente heeft tot het einde van het jaar de tijd om uitspraak op bezwaar te doen. Deze termijn mag, eenmalig, met 6 weken verlengd worden.

U ontvangt bericht van ons zodra wij de uitspraak op bezwaar hebben ontvangen.

Komen jullie mijn pand bekijken?

In de meeste gevallen vragen wij u om informatie over uw woning. Mocht de taxateur naar aanleiding van de ontvangen informatie het nodig achten om bij u langs te komen, dan zal hij/zij vooraf met u een afspraak maken.

Als een procedure is afgerond, kan ik mijn dossier dan nog raadplegen?

Nadat een procedure is afgerond sluiten wij het dossier, hiervan krijgt u automatisch bericht. Het online dossier blijft voor u daarna nog steeds toegankelijk en beschikbaar.

Over de WOZ-waarde en de waardering

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is de prijs die de meeste biedende gegadigde op de waardepeildatum bereid is voor de woning te betalen.

De WOZ-waarde is dus niet lager dan de verkoopprijs, maar de verkoopprijs op de waardepeildatum.

Wat is de waardepeildatum?

In de Wet WOZ wordt er gekeken naar de waardepeildatum. De waardepeildatum ligt altijd op 1 januari van het voorgaande jaar.

Bijvoorbeeld: Heeft u de WOZ-beschikking ontvangen van belastingjaar 2022, dan wordt er gekeken naar wat uw woning waard was op 1 januari 2021.

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

De Wet WOZ is van belang voor de heffing van de lokale belastingen. Hierbij valt te denken aan de onroerende zaakbelasting (OZB), maar gemeenten gebruiken de WOZ-waarde ook voor de rioolrechten, forensenbelasting en bedrijveninvesteringszone (BIZ). Ook de waterschapsheffing is aan de WOZ-waarde verbonden.

Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt voor het eigenwoningforfait en de erfbelasting.

Kan ik bezwaar indienen tegen het OZB-tarief?

Nee, helaas is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen tegen het OZB-tarief.
Het OZB-tarief wordt door iedere gemeente afzonderlijk vastgesteld tijdens de gemeenteraadsvergadering en vastgelegd in een verordening. Deze verordening wordt in het gemeenteblad gepubliceerd.