WOZ-specialisten inschakelen


Hoe kunt u WOZ-specialisten inschakelen om bezwaar te maken tegen uw WOZ-beschikking?
  • Stap 1: U meldt zich bij WOZ-specialisten aan, klik hier. U dient zich zo snel mogelijk na ontvangst van de beschikking aan te melden in verband met de bezwaartermijn.
  • Stap 2: Na aanmelding ondertekent u de overeenkomst voor opdrachtverlening en de machtiging om de procedure te mogen voeren namens u.
  • Stap 3: U stuurt de relevante bescheiden (inclusief beschikking en taxatieverslag van de gemeente) naar ons kosteloos antwoordnummer : Antwoordnummer 21 - 4760 VN - Zevenbergen. Of u uploadt de relevante documenten via uw account. Deze methode bevelen wij u aan vanwege de snelle verwerkingstijd.
  • Stap 4: Hierna zullen wij uw dossier beoordelen op haalbaarheid. Indien wij uw bezwaarschrift in behandeling nemen kunt u via de inlognaam (die u ontvangt bij aanmelding) de status van uw bezwaarschrift bijhouden. Eventueel wordt er met u in overleg getreden alvorens wij het bezwaarschrift bij de gemeente indienen.
  • Stap 5: Zodra wij van de gemeente een uitspraak op het ingediende bezwaarschrift ontvangen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.
  • Stap 6: Mocht de uitspraak van de gemeente niet naar tevredenheid zijn, dan is het mogelijk om tegen deze uitspraak bij de Rechtbank in beroep te gaan. We zullen het nemen van deze stap met u overleggen. 
Let op! Beschikkingen met dagtekening 28 februari 2017 of eerder kunnen wij niet meer in behandeling nemen. De bezwaartermijn verloopt binnen enkele dagen of is al verstreken.
comments powered by Disqus