Weinig enthousiasme voor VNG-plan voor heffing op nieuwbouw kantoren


Kantoornieuwbouw in een regio met veel leegstand moet worden afgeremd via een toeslag voor de bouwende marktpartijen. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vandaag voor.

Daardoor moet het voor marktpartijen ‘aantrekkelijker worden te kiezen voor bestaande kantoorpanden in plaats van nieuwbouw’. In Nederland staat circa 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Het ministerie van Vrom, gemeenten en brancheverenigingen van marktpartijen zoals IVBN (institutionele beleggers) en Neprom (ontwikkelaars) overleggen al enige maanden over de kantorenleegstand.

Toelage

‘Is de leegstand in een regio groter dan de nodige frictieleegstand en kiest een marktpartij desondanks voor nieuwbouw, dan zou hij daarvoor een toelage moeten betalen’, aldus de VNG in een vandaag uitgegeven persbericht. Die toelage vloeit dan in het voorstel van de VNG naar een fonds, waarmee binnenstedelijke herstructurering kan worden gefinancierd.

Gemeenten hebben volgens de VNG weinig mogelijkheden om nieuwbouw tegen te houden. ‘Als een projectontwikkelaar een correcte vergunningaanvraag indient die past in het bestemmingsplan, kan de gemeente die niet weigeren’, aldus  Kees Jan de Vet, lid van de directieraad van de VNG. ‘Gemeenten hebben geen mogelijkheden om deze ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Meer leegstand van bestaande kantoren is het gevolg.’

De Neprom

De Neprom is niet echt enthousiast over het VNG-voorstel. ‘Ten eerste is het geen oplossing voor de bestaande voorraad kantoren, waarin van een forse leegstand sprake is’ reageert Jan Fokkema, directeur van de Neprom. Ten tweede is er nu weinig nieuwbouw. ‘Verder moet er gekeken worden naar wat gebruikers willen. IT-bedrijven, het nieuwe werken, het vraagt hele andere kantoren. Om die bedrijven te behouden, moeten we die faciliteren. Je moet die bedrijven niet kantoren injagen waarin ze niet willen zitten. Ik mis dus bij het VNG-voorstel een gebruiksgerichte benadering.’

Belangrijk is volgens Fokkema dat er vanuit de gemeente prikkels komen voor de gebruikers om kantoren en omgeving beter te onderhouden en om mee te werken aan transformatie van gebouwen, of sloop, als een locatie echt niet meer te redden is.

IVBN

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) vindt het VNG-voorstel geïsoleerd gepresenteerd, in een aanpak die veel breder en veelzijdiger moet zijn. IVBN-directeur Frank van Blokland: ‘Verder kan ik kan me wel een transformatiefonds voorstellen, waarin door de markt gereserveerd geld zit. Het is niet gek dat een bedrijf dat per se nieuwbouw wil, maar dat daarmee tot leegstand van het oude kantoor leidt, een soort verwijderingsbijdrage betaalt. Maar de oplossing moet niet alleen van de markt komen, ook van de gebruikers van kantoren, de ontwikkelaars en van de gemeenten.

De Neprom ziet een fonds als een van de mogelijkheden, maar dan een dat ook gevuld wordt vanuit de bestaande bouw en niet alleen vanuit de nieuwbouw. ‘Een jaarlijkse opslag op de WOZ-heffing’, aldus Fokkema. Maar dat moet dan wel een regionaal of lokaal fonds zijn  met nationale juridische basis om te heffen. Hij noemt zoiets erg ingewikkeld en absoluut geen middel voor alle kwalen.

 

comments powered by Disqus