WOZ-bezwaren in gemeente Heerde


HEERDE – Naar aanleiding van de 8.406 WOZ-beschikkingen dit jaar in Heerde zijn 201 bezwaren ontvangen. Daarvan werden 117 gegrond verklaard en 84 ongegrond. De bezwaren hadden betrekking op 174 taxaties woningen en 27 niet-woningen. Dat is 2,4 procent van het aantal beschikte projecten tegen landelijk gemiddeld 2,7 procent. De meest voorkomende bezwaargronden zijn: onderhoud,bouwkundige staat en grootte: 37, objecten niet vergelijkbaar 25, ligging 25, waardepeildatum 23, verkoopcijfer ander project 17, vraagprijs/verkoopprijs eigen/andere woning 15. In de voorgaande jaren bedroeg het aantal bezwaren in Heerde respectievelijk 2,1, 2,8 en 4,9 procent. Landelijk was dat 2,5, 3, 5 en 3,6 procent. De totale waardevermindering bedraagt 10.516.269,-- hetgeen een verminderde opbrengst van 16.680.08 als gevolg heeft. Het heeft geen gevolgen voor de begroting omdat rekening was gehouden met een lagere opbrengst.
 
bron : Veluweland
comments powered by Disqus