Voorkeursrecht gemeente niet relevant bij waardebepaling


Samenvatting

 

Sinds 2000 is op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten op de onroerende zaak van X een voorkeursrecht gevestigd. Het voorkeursrecht houdt in dat de gemeente, wanneer X de onroerende zaak te koop aanbiedt, als eerste de gelegenheid moet worden geboden om de onroerende zaak te kopen. Voor het hof was onder meer in geschil of bij de waardebepaling van de onroerende zaak rekening moet worden gehouden met het voorkeursrecht. Het hof vond van niet. Tegen dit oordeel richt zich het beroep in cassatie. Volgens de Hoge Raad heeft het hof met juistheid geoordeeld dat bij de waardebepaling geen rekening moet worden gehouden met de werking van het voorkeursrecht. De Wet voorkeursrecht gemeenten bevat immers een regeling die waarborgt dat de verkoper bij uitoefening van dat recht door de gemeente de werkelijke waarde van het object vergoed krijgt. Hiermee verdraagt zich niet dat aangenomen wordt dat dit recht van invloed is op de waarde die voor de uitvoering van de Wet WOZ moet worden vastgesteld. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

 

Bijzonderheden

 

Deze uitspraak is het vervolg op Hof Amsterdam 13 augustus 2009, nr. 07/00295, LJN: BJ5291, vng-3124.

bron : Rechtspraak

comments powered by Disqus