Los op het water drijvende woonark is roerend


Een woonark die binnen de contouren van een steiger volkomen los op het water drijft, is een roerende zaak. De gemeente Steenwijkerland heeft de ark onterecht als onroerend aangemerkt.

Ligplaats woonark


De woonark ligt met tuinhuis op een perceel water van 10.146 m². Het tuinhuis is gebouwd op een steiger die met palen in de grond staat. De ark zelf is van beton met een houten opbouw en heeft een kelder. De ark ligt los in het water aan een steiger. Zou de steiger worden verwijderd, dan zou de ark wegdrijven. De vraag is of de gemeente Steenwijkerland de ark en het tuinhuis terecht als onroerend heeft aangemerkt.

Ark is roerend

Hof Arnhem beslist dat de woonark binnen de contouren van een steiger volkomen los op het water drijft en hiermee een roerende zaak is. De steigers die de ark omgeven, hebben betrekking op de omgeving van de ark. De steigers zijn niet te beschouwen als een naar buiten kenbare bijzonderheid van aard en inrichting van de ark zelf. De ark is dus niet bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven.

WOZ-waarde niet duidelijk


Volgens het hof maakt de gemeente vervolgens niet aannemelijk dat de WOZ-waarde van het object zonder de ark (die dus roerend is) € 151.000 bedraagt. De stelling van de eigenaar van de woonark dat de waarde nihil is, acht het hof echter ook niet aannemelijk. Omdat het hof over onvoldoende informatie beschikt om de waarde zelf vast te stellen, wordt de zaak terugverwezen naar de gemeente.
 
bron : Redactie Plein+

 
 
comments powered by Disqus