Het rioolrecht andermaal beschouwd


Een paar weken geleden werd vanuit de PvdA aangegeven dat de wens bestaat het rioolrecht te herzien. Nu wordt er in Heerde per woning evenveel betaald. Dat is een gelijk bedrag te betalen voor elke woning voor het recht om op het riool te mogen lozen. Je kunt er als gemeente ook voor kiezen om de zogenaamde WOZ waarde van de woning als sleutel te gebruiken voor de hoogte van het rioolrecht. Naarmate de woning duurder is    wordt er meer aan rechten betaald en andersom als de woning een lagere WOZ waarde heeft wordt er minder betaald aan rioolrecht. Een gemeentelijke vorm van inkomenspolitiek dus. Een voormalig PvdA wethouder   maande in zijn inmiddels bekende vaste   rubriek in de Schaapskooi tot voorzichtigheid omdat dit het begin zou zijn kunnen van nog meer inkomensafhankelijke tarieven bij de gemeente.   Zoiets doet het natuurlijk wel goed in een krantenartikel, maar in werkelijkheid gaat dat dus niet werken. Historisch gezien   is er voor deze krasse vooronderstelling ook geen onderbouwing te vinden. Dan was er nog een ingezonden brief van de vorige afdelingsvoorzitter van de PvdA Heerde. In die brief gaf hij aan dat de WOZ waarde als sleutel beter   niet gehanteerd zou kunnen worden. Hij gaf aan dat het feitelijke watergebruik per woning een betere grondslag zou zijn voor het te betalen jaarlijkse rioolrecht. Een aansprekende gedachte moet ik zeggen. In het aanvankelijke    plan dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten, in de visie van de ex wethouder blijft alles bij het oude en in het voorstel van de oud afdelingsvoorzitter   betaalt de grootste vervuiler het meest en degene die het minste water gebruikt het minst. Stof tot nadenken en reden voor een discussie.

 Siebren Buist
fractievoorzitter PvdA Heerde
 
bron : Veluweland

Door mr. M. Hasselman
comments powered by Disqus