Agrarische taxatiewijzer niet bruikbaar voor vaststellen WOZ-waarde


 De WOZ-waarde van een vleeskalverenbedrijf met woning kan niet vastgesteld worden met gegevens uit de agrarische taxatiewijzer. Deze gegevens zijn te algemeen van aard. De verkoopcijfers van vergelijkbare agrarische onroerende zaken geven een betere indicatie van de waarde.

Waarde vleeskalverenbedrijf


De gebruiker van een vleeskalverenbedrijf met woning is het niet eens met de door de gemeente Nieuwkoop vastgestelde WOZ-waarde 2007 (waardepeildatum 1 januari 2005). Op 1 januari 2007 is de woning nog in aanbouw. Na bezwaar heeft de gemeente de WOZ-waarde verlaagd van € 520.878 tot € 428.285.

Agrarische taxatiewijzer


Volgens de gebruiker is de WOZ-waarde niet meer dan € 343.000. Om deze waarde te onderbouwen doet zij een beroep op de agrarische taxatiewijzer. Deze is tot stand gekomen door de inbreng van marktgegevens door grote makelaarskantoren in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De hierin vermelde gegevens representeren volgens de gebruiker de marktprijzen van agrarische onroerende zaken.

Vergelijkbare objecten

Het hof beslist dat de verkoopcijfers van vergelijkbare agrarische onroerende zaken een betere indicatie van de waarde van het vleeskalverenbedrijf geven dan de gegevens uit de agrarische taxatiewijzer. De gegevens uit de taxatiewijzer zijn volgens het hof te algemeen van aard, omdat zij niet zijn uitgesplitst naar regio en naar het soort bedrijf.

Waardebenadering


De waardebenadering van een object is op deze manier te ruw. Een benadering vanuit de met de verkoop van vergelijkbare objecten behaalde resultaten rond de waardepeildatum, is kwalitatief veel beter. De gemeente is dan ook geslaagd in haar bewijslast en de WOZ-waarde van het vleeskalverenbedrijf blijft staan op € 428.285.

Proceskostenvergoeding


Wel krijgt de gebruiker een vergoeding van het griffierecht en de proceskosten omdat de gemeente haar taxatierapport pas in een zeer laat stadium heeft overgelegd.

bron : Redactie Plein +
comments powered by Disqus