Verhoging WOZ heilloos voorstel


 PURMEREND - Ondernemer KAV Autoverhuur in Purmerend vindt het voorstel van de Ondernemers Federatie Purmerend (OFP) om via een verhoging van de WOZ gezamenlijke ondernemersactiviteiten te financieren heilloos en een makkelijke oplossing voor een armlastige ondernemersvereniging.

In een brief aan het gemeentebestuur laat directeur Kerklingh van KAV Autoverhuur onder andere weten dat het voorstel zijns inziens 'de lokale democratie ondergraaft en politiek-bestuurlijk onzindelijk' is. 'Het is ook in strijd met artikel 8 van de Grondwet, de verenigingsvrijheid, dat mede het recht omvat om buiten verenigingen te blijven. Het voorstel is verder in strijd met aanbestedingsrecht', zo stelt Kerklingh. 

Hij dringt er bij de gemeente Purmerend op aan de rapportage van OFP buiten de beraadslagingen te houden en de bezwaren tegen het voorstel zelf op serieuze wijze te inventariseren. 'Het voorstel doet afbreuk aan de essentie van het ondernemerschap, door ondernemers te binden aan gezamenlijke inkoop. Een zichzelf respecterend ondernemer heeft dat niet nodig. KAV Autoverhuur zit niet te wachten op de zoveelste instantie die dubbel werk gaat verrichten. KAV Autoverhuur zit ook niet te wachten op een plaatselijke club dat lokale belangen gaat behartigen. Het risico van fouten bij aanbesteding en belangenverstrengeling ligt daarbij op de loer'.

 
bron : Het Gezinsblad
 
 
comments powered by Disqus