Ongebruikt deel van een onroerende zaak wel in heffing OZB-gebruik betrekken


Samenvatting

 

X is het niet eens met de WOZ-waarde en de aanslag OZB gebruik voor enkele percelen tuinland. Het betreft de WOZ waarde 2009 naar waardepeildatum 1-1-2008 en de aanslag OZB gebruik over 2009. In de loop van 2008 heeft X de percelen verkocht aan de grondbank voor € 4.500.000. De grondbank wil op die plek (Zuidplaspolder) in de toekomst een bedrijventerrein ontwikkelen. Tot die tijd mag X de percelen kosteloos gebruiken. De gemeente stelt de waarde vast op € 4.479.000. X is van oordeel dat deze waarde veel te hoog is.


De rechtbank oordeelt dat de verkoopprijs de waarde goed benaderd. De gemeente heeft reeds de mogelijkheid geopend om in de toekomst de bestemming van de grond te wijzigen naar bedrijventerrein. Gezien die omstandigheid heeft de grondbank een zakelijk prijs betaald. Dat in de prijs schadeloossteliingen zijn begrepen maakt X niet aannemelijk. Voor wat betreft de aanslag OZB gebruik oordeelt de rechtbank dat het feit dat X een groot deel van de percelen niet gebruikt, niet kan leiden tot een lagere aanslag. Omdat er sprake is van één object is er sprake van gebruik van het object. De gemeentewet kent geen mogelijkheid om niet-gebruikte delen van een onroerende zaak af te zonderen voor de aanslag OZB gebruik. Het beroep is ongegrond.

comments powered by Disqus