Verplaatsbare chalet met wielen is onroerend, geen opstalrecht omdat notariŽle akte en inschrijving daarvan in openbare register ontbreekt


X ontvangt een WOZ-beschikking en een aanslag rioolrecht voor een vrijstaand chalet op een recreatiepark. Na afwijzing van zijn bezwaar gaat X in beroep. In geschil is of het chalet onroerend is, of er een opstalrecht is gevestigd, en of de aanslag rioolrecht terecht is opgelegd. Het chalet is volgens de rechtbank naar aard en inrichting, gelet op de aansluiting op water, gas, elektra, rioolstelsel, tv-kabel, telefoonnet en de overgelegde foto's, bestemd om duurzaam ter plaatse de functie van woning te vervullen. De technische mogelijkheid om het chalet te verplaatsen omdat het op wielen staat is daarbij niet relevant. X stelt dat hij het chalet misschien zal verplaatsen maar maakt die stelling niet aannemelijk heeft. Bovendien doet dit niet af aan het feit dat het chalet bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven en dat de bestemming om duurzaam ter plaatse te blijven naar buiten toe kenbaar is. Het chalet is aan te merken als een onroerende zaak in de zin van de Wet WOZ, aldus de rechtbank. Er is geen opstalrecht gevestigd want de mondelinge afspraak die X heeft gemaakt met de eigenaar van het chalet is niet in een notariële akte vastgelegd en in de openbare registers ingeschreven. Dat de eigenaar van het chalet de verzekering betaalt is ook niet relevant voor de vraag of het chalet tot de onroerende zaak behoort. X voert afvalwater op rioolsysteem van het recreatiepark. Het recreatiepark voert het afvalwater vervolgens af op de riolering van de gemeente. Het perceel is indirect aangesloten op de gemeentelijke riolering. De heffing is ook niet willekeurig. Het beroep is ongegrond.

bron : Rechtspraak
comments powered by Disqus