Feiten over ontwikkeling WOZ-waarden winkelpanden


 Hoe heeft de WOZ-waarde van winkelpanden zich ontwikkeld? Klopt het dat in veel gemeenten de WOZ-waarde is verhoogd, zoals de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) vandaag bericht?

Volgens de RND zien in zo'n dertig gemeenten winkeliers zich geconfronteerd met een forse stijging van de WOZ-waarde van hun pand (uiteenlopend van twintig tot zestig procent).

De gemiddelden

Hoe liggen de gemiddelde cijfers? De waardestijging van winkelpanden in 2008 lag landelijk rond de 1%. Tussen gemeente onderling loopt het gemiddelde uiteen van een stijging met 6% tot een daling met 5%. (Bron: de Waarderingskamer, de organisatie die toezicht houdt op de WOZ-taxaties van gemeenten.) Afzonderlijke gevallen De cijfers van de RND slaan dan ook op individuele winkelpanden. Inderdaad kan de WOZ-waarde van een individueel pand in een jaar sterk stijgen of sterk dalen. Het herstellen van taxatiefouten uit het verleden kan een oorzaak zijn. Ook kunnen panden of de omgeving flink zijn opgeknapt waardoor de panden sterk in waarde zijn gestegen.

Hogere belastinginkomsten

Gemeenten verhogen WOZ-waarden van panden niet om extra belastinginkomsten te krijgen. Gemeenten begroten een bepaalde opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen (OZB).

Als de totale waarde van alle onroerende zaken stijgt, zullen de OZB-tarieven dalen om een zelfde opbrengst te genereren. Als in een individueel geval de WOZ-waarde van een pand meer dan gemiddeld stijgt, betaalt de betrokken eigenaar en gebruiker wel meer OZB dan het jaar ervoor.

Rechtsbescherming

Een gemeente taxeert panden op de waarde in het economische verkeer, de vrije verkoopwaarde. De WOZ-waarde komt objectief tot stand, dat sluit uit dat gemeenten WOZ-waarden zo maar kunnen verhogen. Belastingplichtigen die het niet eens zijn met de WOZ-waarde van hun winkel kunnen bezwaar maken en daarna ook nog in beroep gaan.

bron : WOZ informatiepunt

comments powered by Disqus