WOZ-waarden omlaag? Tarief tijdig bijstellen!


 In tegenstelling tot de afgelopen jaren, zouden de WOZ-waarden het komende jaar wel eens kunnen dalen. De WOZ-beschikking van februari 2011 is immers gebaseerd op het waardeverloop van 1 januari 2009 tot 1 januari 2010.

Als een gelijkblijvende opbrengst gewenst is, zullen de tarieven moeten stijgen.

Dit heeft gevolgen voor het tijdstip waarop de tarieven moeten zijn vastgesteld. Als het om een stijging gaat moet de raad de nieuwe tarieven vóór 1 januari vaststellen.

Dit is een afwijking van de praktijk in een aantal gemeenten waar de definitieve, neerwaartse, bijstelling van de tarieven niet in het najaar maar pas na 1 januari plaatsvond. Dit in afwachting van meer definitieve cijfers over de waarde van de onroerende zaken. Na 1 januari mogen de tarieven echter alleen naar beneden worden bijgesteld.

bron : WOZ-informatiepunt

Auteur mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus