WOZ wijzer Waarderingskamer met informatie voor raadsleden


 De Waarderingskamer heeft een brochure gemaakt waarin raadsleden worden geïnformeerd over de uitvoering van de Wet WOZ.

Raadsleden komen regelmatig in aanraking met de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De kans is groot dat burgers hen aanspreken op de WOZ-taxatie van hun woning of bedrijfspand en de daarvan afgeleide OZB-aanslag. Raadsleden komen de WOZ tegen bij de begroting, bij besluitvorming over het begrotingsbeleid, in beleidsnotities en in hun traditionele controlerende rol.

bron : Waarderingskamer

comments powered by Disqus