WOZ-waarde omlaag door overlast naastgelegen camping


Gemeente Noordwijk houdt bij de waardering van een woning onvoldoende rekening met de overlast van de naastgelegen camping. Hof ’s-Gravenhage verlaagt dan ook de WOZ-waarde.

De woning ligt naast een camping en is vrijstaand met tuin en stal/nachtverblijf. De oprijlaan van de camping loopt langs het slaapkamerraam van woningeigenaar. De gemeente Noordwijk stelt de WOZ-waarde 2008 vast op € 608.000. De woningeigenaar vindt dit véél te hoog en stelt dat de waarde van de onroerende zaak € 307.000 bedraagt.

Overlast

Het hof beslist dat de gemeente bij de waardering van de woning onvoldoende rekening heeft gehouden met de overlast van de naastgelegen camping. De woningeigenaar ondervindt extreem veel overlast van de gasten, bezoekers en leveranciers van camping en van het op de camping aanwezige café.

Vergelijkingswoningen


De vergelijkingswoningen die de gemeente hanteert, zijn gelegen in de bebouwde kom niet ver van het strand. Weliswaar liggen twee referentieobjecten tegenover een hotel, maar de overlast daarvan is niet vergelijkbaar met de overlast van de camping, aldus het hof. Daarbij komt nog dat de referentieobjecten een volstrekt andere uitstraling hebben.

WOZ-waarde omlaag


Gelet op het voorgaande, maakt de gemeente de door haar vastgestelde WOZ-waarde niet aannemelijk. Hetzelfde geldt echter voor de woningeigenaar. Het hof besluit daarom de WOZ-waarde in goede justitie vast te stellen op € 550.000.

bron : Plein +

comments powered by Disqus