500 afspraken met indieners WOZ-bezwaarschrift in Zutphen


Gemeente Zutphen

500 afspraken met indieners WOZ-bezwaarschrift

Maar liefst 500 afspraken hebben de taxateurs Robert Bordes (rechts op de foto) en Tijs Bouwhuis gemaakt met vrijwel alle indieners van een bezwaarschrift tegen de vastgestelde WOZ-waarde van hun huis. Vanaf mei tot begin komende maand bezoeken ze elke werkdag ieder zeven indieners van bezwaren.

De taxateurs noemen die bezoeken `keukentafelgesprekken' en elk gesprek duurt ongeveer drie kwartier. De taxateurs zijn in dienst van het adviesbureau Thorbecke en zijn door de gemeente ingehuurd om deze omvangrijke klus te klaren.
 

Deze aanpak is volkomen anders dan de gebruikelijke. Die kwam erop neer dat de meeste bezwaarschriften schriftelijk en vanachter het bureau afgehandeld werden. Soms werd een taxateur ingeschakeld maar nu bezoekt een taxateur in alle gevallen de indieners van een bezwaarschrift. Een opvallend staaltje van klantgericht werken. Het is een benadering die de klant centraal stelt, één van de hoofddoelstellingen van nieuwe organisatie van de gemeente Zutphen.

"Het verschil met voorgaande jaren is, dat er toen alleen een taxateur werd ingeschakeld als het ging om aspecten die je niet vanachter je bureau kunt beoordelen," zegt Tijs Bouwhuis. "Het komt voor dat een hele straat bezwaar heeft gemaakt tegen de vastgestelde WOZ-waarde. We taxeren dan twee panden in die straat die maatgevend zijn voor de andere panden."

De bezoeken van de taxateurs worden zeer gewaardeerd. Robert Bordes: "De mensen stellen het op prijs dat er op deze manier naar hen geluisterd wordt, dat ze geholpen worden, dat ze serieus genomen worden. Een gesprek verduidelijkt meer dan een uitleg op papier. Een schriftelijke motivering is meestal standaard en niet toegesneden op een specifiek geval."

Een gesprek neemt vaak onduidelijkheden weg. Neem het stijgingsperecntage van de WOZ-waarde. Die kan hoger liggen dan de marktwaarde. De ervaring van de taxateurs is dat een mondelinge toelichting meer verduidelijkt dat een schriftelijke toelichting.

"Uiteraard zijn er ook mensen van wie je vantevoren weet dat ze voet bij stuk houden," zegt Tijs Bouwhuis. "Als mensen het niet begrijpen of het niet willen begrijpen, dan houdt het op en volgens we de normale procedure van bezwaar en beroep."

Doel van een gesprek is overeenstemming te bereiken over de WOZ-waarde, bijvoorbeeld door een lagere WOZ-waarde vast te stellen of omdat de klant akkoord gaat met de uitleg. Is er overeenstemming, dan wordt dat vastgelegd in een overeenkomst. De overeenkomst vervangt dan de gebruikelijke uitgebreide motivering van de beslissing op het bezwaar. Robert Bordes: "Tegen de overeenkomst is geen beroep meer mogelijk. Dat betekent veel minder administratieve rompslomp en een snelle afhandeling."

Robert Bordes en Tijs Bouwhuis vinden het een prachtige klus. Robert Bordes: "Nog nooit hebben we op deze wijze gewerkt voor een gemeente. Het is geweldig om te doen."

Harry Abel, senior medewerker bij het team Administratie & Rapportage van de gemeente

Het idee om alle indieners van een WOZ-bezwaarschrift te laten bezoeken door een taxateur komt van Harry Abel, senior medewerker bij het team Administratie en Rapportage.
Sinds 1 oktober stuurt Harry Abel ook de cluster belasting en de WOZ aan.
"Ik werd al gelijk geconfronteerd met een inspectie van de waarderingskamer,"zegt hij. "De kamer vond dat de uitvoering van de wet WOZ dringend aan verbetering toe was. De uitvoering moest snel verbeteren, anders mochten wij geen belastingbeschikkingen de deur uitsturen. Het was een kwestie van achterstanden, te weinig controle, te weinig personeel. Jaarlijks huurden we externen in. Dan haal je tijdelijk kennis binnen maar die kennis gaat weer weg wanneer de klus is geklaard. Externe medewerkers worden niet eigen met Zutphen en de plaatselijke ontwikkelingen."

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Waarderingskamer schreef hij een verbeterplan. Het verbeterproces voor de WOZ-bezwaarschriften is daar weer een onderdeel van.
Harry Abel:: "In een vakblad las ik een artikel over de aanpak in Leerdam. Ik heb de telefoon gepakt om te vragen naar hun ervaringen. Zij sturen taxateurs naar iedereen die een WOZ-bezwaarschrift indient. Zij hebben het hele proces rond bezwaarschriften efficiënt ingericht. Dat sprak me aan. De Leerdamse aanpak is niet alleen klantgericht, het levert op termijn ook minder administratieve druk op. De verwachting is namelijk dat volgend jaar minder bezwaren ingediend worden. Het is daarom ook een investering in de toekomst."
 

bron : Nieuwsbank

comments powered by Disqus