Gemeente Huizen scoort goed bij WOZ-waarderingskamer


De gemeente Huizen scoort goed in de beoordeling van de WOZ-waarderingskamer. Van alle gemeenten (441) zijn er 17 die al meerdere jaren de kwalificatie ‘goed’ scoren. Huizen is er daar één van.

Wat doet de waarderingskamer?
De Waarderingskamer controleert of alle Nederlandse gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) volgens de voorgeschreven regels uitvoeren. Verder houdt de Waarderingskamer toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie waarde onroerende zaken.

Tendens landelijke verbetering
Een vergelijking tussen 2008 en 2009 laat zien, dat gemeenten het volgens de WOZ-waarderingskamer beter zijn gaan doen. Van 208 gemeenten vond de Waarderingskamer eind 2009 de waardering ‘goed’, 148 gemeenten kregen de kwalificatie ‘naar behoren’ en van 68 gemeenten was de Waarderingskamer van oordeel dat de gemeenten zich dienden te verbeteren. Eind 2008 waren deze cijfers respectievelijk: 150, 186 en 90. 17 Gemeenten, waaronder Huizen, scoren al jaren goed.

Meer weten
Wilt u meer weten, kijk dan op waarderingskamer of neem contact op met de afdeling Financiën, team Belastingen van de gemeente Huizen.

bron : 6FM

comments powered by Disqus