Haaksbergen dreigt de concurrentieslag te verliezen


 

HAAKSBERGEN - ‘Samen werken aan een sterk Haaksbergen’, dat was de kerngedachte van de ontbijtbijeenkomst voor Haaksbergse ondernemers die maandag werd gehouden in het restaurant ’t Hagen aan de Scholtenhagenweg. Ongeveer dertig belangstellenden waren bijeengekomen om te praten over de toekomst van het Haaksbergse ondernemersklimaat.

 

„Want”, aldus voorzitter Nico Temmink van de Haaksbergse Ondernemersvereniging (HOV), „Haaksbergen heeft te maken met een afnemend bezoekersaantal en een toenemende leegstand.”

Om te kunnen concurreren met omliggende centra moeten Haaksbergse ondernemers volgens Temmink de handen ineenslaan. Daar werd gisteren een begin mee gemaakt. Tijdens de bijeenkomst werd het zogenoemde Bedrijven Investerings Zone-model (BIZ) gepresenteerd. Dit financieringsmodel wil de HOV hanteren om een groter budget te realiseren. De bijeenkomst had tot doel om onder de belangstellenden draagvlak te krijgen voor dit model. Momenteel dragen de ondernemers in de detailsector in totaal 16.000 euro bij. Met het BIZ-model hoopt Temmink op een bedrag van 80.000 tot 100.000 euro.

Dat bedrag is nodig om onder meer zaken als de sinterklaasintocht te kunnen betalen, maar ook de feestverlichting, het carnaval en de jaarlijkse doe-dagen.

Leo Hoksebargen die gespecialiseerd is in centrummanagement lichtte het BIZ-model toe. De kerngedachte ervan is dat alle ondernemers in een afgebakend gebied verplicht zijn een jaarlijkse financiële bijdrage te leveren. Deze bijdrage wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde. Ook ondernemers die geen financiële bijdrage willen leveren worden verplicht een duit in het zakje te doen. Door deze aanpak wordt het financiële draagvlak dus vergroot.

Aanwezigen werden tijdens de bijeenkomst gevraagd om aan te geven of ze een voor- of tegenstander zijn van de invoering van BIZ. Aan het eind van de bijeenkomst maakte Temmink de stand van zaken op. In totaal stemden 21 aanwezigen voor het model. Drie stemden tegen en zes ondernemers konden nog geen keuze maken. Temmink is tevreden over het resultaat: „Ik heb ook nog 58 ondernemers een brief gestuurd. Hiervan heb ik er 43 teruggekregen die voor de invoering van BIZ zijn.” Tussen half augustus en begin september komt hij met een plan voor de concrete uitvoering van het model.

bron : Tubantia

Door mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus