Provinciale isolatiesubsidie via gemeenten


REGIO - De provincie Gelderland heeft € 1,4 miljoen gereserveerd voor isolatie van woningen van eigenaar-bewoners. Het geld wordt beschikbaar gesteld aan gemeenten die mee willen doen om de ambitie: 20.000 per jaar woningen beter isoleren, te realiseren. 21 gemeenten toonden zich tijdens de eerste informatiebijeenkomst enthousiast om mee te doen. De regeling is speciaal bedoeld voor eigenaren van woningen met een WOZ waarde tot 350.000 euro van voor 1980. De bijdrage is €500 per woning voor het isoleren van dak, buitenmuur en begane grondvloer. (de schil van de woning).
De isolatiesubsidie wordt dit jaar nog uitgekeerd. Ook voor 2011 wil de provincie behoorlijk wat geld uittrekken. Hoeveel dit wordt hangt af van de gemeenten die willen deelnemen. Zij moeten de regeling uitvoeren. Provinciale Staten zullen –afhankelijk van de vraag van gemeenten- het bedrag vaststellen.
Annelies van der Kolk:"mijn ambitie is dat 20.000 inwoners van Gelderland aan deze regeling mee gaan doen en hun woning beter isoleren. Dat draagt bij aan het verlagen van de woonlasten, geeft meer comfort in de woning én draagt bij aan een energiezuinig en klimaatbestendig Gelderland. Ik hoop dan ook dat de aanvragen van de gemeenten de komende weken binnenstromen."
Schil-isolatie
Fossiele brandstoffen raken op en de Co2 uitstoot uit woningen moet lager. Daarvoor zijn nu allerlei geavanceerde nieuwe ontwikkelingen zoals warmteterugwinning, warmtepompen, zonnecellen op het dak. In nieuwe woningen worden deze technische hoogstandjes steeds meer toegepast. De goedkoopste en schoonste energie blijft de energie die je niet meer verbruikt. Energiebesparing is daarom de meest rendabele en eerste stap naar energiezuinige woningen. Deze investeringen zijn snel weer terugverdiend. De komende jaren zullen de energielasten een steeds groter deel worden van de totale woonlasten. Daarom levert besparen veel op voor de huishoudportemonnee.
Onbekend
Veel eigenaar-bewoners van deze woningen weten niet dat ze met weinig geld hun woonlasten kunnen verlagen en dat deze isolatie snel is terugverdiend. Dit geldt in het bijzonder voor woningen van voor 1980. Met behulp van provinciale subsidie moet hier een snelle sprong voorwaarts worden gemaakt. De subsidie wordt beschikbaar gesteld via de gemeenten. Bewoners kunnen bij hun eigen gemeente informatie inwinnen en hun aanvraag indienen. De regeling start in het najaar. Als het aan de provincie ligt loopt de regeling nog zeker tot en met 2011.

bron : Veluweland

comments powered by Disqus