Flinke meevaller Zuiderzeeland


FLEVOLAND - Belastingkantoor Tricijn, dat onder andere de belastingen int voor Zuiderzeeland, verwacht dit jaar 1,4 miljoen euro meer voor het Flevolandse waterschap binnen te halen dat begroot.

Tricijn heeft gemerkt dat het aantal vervuilingseenheden waarover ze voor het waterschap belasting oplegt, groter is dan begroot. Een andere meevaller is de stijging van de WOZ-waarde van het onroerend goed waaraan de belastingtarieven gekoppeld zijn.

De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft besloten het hogere aantal vervuilingseenheden mee te nemen in het begrotingsproces voor 2011.

bron : De Stentor

comments powered by Disqus