Terneuzen krijgt rioolbelasting


TERNEUZEN - Wethouder Co van Schaik van de gemeente Terneuzen vindt de heffing van rioolbelasting op basis van de WOZ-waarde van een woning de meest sociale oplossing. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld een tarief van 100 euro voor een woning die twee ton waard is en 50 euro voor een woning van een ton. De wethouder reageerde gisteren tijdens de vergadering van de gemeenteraad wat kriegelig op voorstellen van een aantal fracties, waaronder GroenLinks, VVD en ChristenUnie, het anders te doen.

Zo pleitte Peter Clijsen (GroenLinks) voor een tarief op basis van het waterverbruik. "Dan worden mensen ook gestimuleerd minder water te verbruiken." Hij wilde tegelijkertijd een verlaging van de onroerendzaakbelasting doorvoeren omdat een deel van het rioolrecht nu in de ozb is verrekend. Het college moest alle alternatieven doorrekenen, vonden die fracties. De burger zou dan immers goedkoper uit kunnen zijn.

Van Schaik spuwde net geen vuur maar het scheelde niet veel. "Ik mag toch aannemen dat iedere partij de gevolgen van een eigen voorstel heeft doorgerekend. Iedere partij moet toch weten wat de gevolgen voor de burger zijn. TOP/ Gemeentebelangen vraagt naar de meest sociale oplossing. Nu, dat is een tarief op basis van de WOZ-waarde."

Terneuzen voert rioolbelasting in om een aantal noodzakelijke bezuinigingen op te vangen. Die staan in de zogenaamde perspectievennota. Dat is de grondlegger van de begroting 2011 die eind dit jaar wordt vastgesteld.

Deze nota werd gisteren door de gemeenteraad vastgesteld. "Het is heel belangrijk dat via de perspectievennota een stevige en solide basis onder de begroting wordt gelegd", sprak PvdA'er Gijs van den Berg.

Concrete besluiten werden nog niet genomen. Dat gebeurt dus pas bij de vaststelling van de begroting. Definitieve besluitvorming over de rioolbelasting gebeurt dus pas later dit jaar.

Feit is wel dat deze nieuwe belasting Terneuzen 2,5 miljoen gaat opleveren. Van Schaik voelde daarom niets voor verlaging van de ozb omdat er dan van dit voordeel nog maar bitter weinig overblijft.

bron : PZC

comments powered by Disqus