Onderzoek naar ambtelijk samenwerken


AALSMEER - De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen gaan onderzoek doen naar vergaande ambtelijke samenwerking.

Aalsmeer en Uithoorn werken al sinds enige tijd samen in één ambtelijke organisatie; de G2, op de terreinen Wmo, WOZ en Werk en Inkomen. Beide gemeenten hebben aan de andere genoemde Amstellandgemeenten gevraagd of zij bij deze ontwikkeling willen aansluiten.

Donderdagmorgen 1 juli zaten de burgemeesters, gemeentesecretarissen en wethouders voor financiën van de vijf gemeenten bij elkaar voor overleg. Het doel van het verkennende onderzoek is om in kaart te brengen hoe de vijf gemeenten, in brede zin, aankijken tegen mogelijke toekomstige samenwerking.

bron : Witte Weekblad

comments powered by Disqus