Wat is het eigenwoningforfait?


Ook al aan het puzzelen op de aangifte? GeldenRecht legt een van de belangrijkste struikelblokken uit: het eigenwoningforfait.

Bij het invullen van uw belastingaangifte komt de bezitter van een eigen huis ieder jaar weer die mooie term tegen: het eigenwoningforfait. Iedereen vult het netjes in, maar hoe werkt dat eigenwoningforfait nu eigenlijk?

Vroeger had het een andere naam: het huurwaardeforfait. Alsof mensen met een eigen huis extra belasting moesten betalen, omdat ze geen woning hoefden te huren. Of omdat ze de woning ook zouden kunnen verhuren. Om de link naar huren of verhuren eruit te halen is de naam later aangepast naar eigenwoningforfait.

De werking is gelijk gebleven: er wordt een bedrag bij uw belastbaar inkomen opgeteld. Dit bedrag is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw woning. Vervolgens mag u de betaalde rente en kosten van de eigenwoninglening (hypotheek die gebruikt is voor de woning, niet voor andere uitgaven) van het eigenwoningforfait aftrekken. Per saldo houden de meeste woningbezitters een aftrekpost over, omdat de betaalde hypotheekrente doorgaans veel hoger is dan het bijgetelde eigenwoningforfait. Een voorbeeld in cijfers:

WOZ waarde van de woning: € 300.000

Eigenwoningschuld: € 200.000,

rente 5,5%

Eigenwoningforfait: 0,55% x € 300.000 = € 1.650

Hypotheekrenteaftrek: 5.5% x € 200.000 = € 11.000

-/-
Inkomsten uit eigen woning € 9.350 negatief, dus een aftrekpost.

De tabel die wordt toegepast voor het bepalen van het eigenwoningforfait is de afgelopen jaren zonder veel ruchtbaarheid behoorlijk veranderd. Tot en met 2008 was het eigenwoningforfait gemaximeerd: bezitters van enorme villa’s hoefden nooit meer bij te tellen dan (in 2008) € 9.300. In 2009 was er geen maximum meer, en in 2010 is er nog een schepje bovenop gegooid. Voor woningen met een waarde van meer dan € 1.010.000 is het eigenwoningforfait verder verhoogd. Voor de trotse bezitter van een landhuis met een WOZ-waarde van € 2.000.000 is het eigenwoningforfait hierdoor van € 9.300 in 2008, via € 11.000 in 2009, naar € 13.475 in 2010 gegaan.

Heeft iedere woningeigenaar een bijtelling van het eigenwoningforfait? Nee, er is een uitzondering. Voor wie een (bijna) hypotheekvrij huis heeft. De inkomsten uit eigen woning kunnen namelijk nooit boven nul uitkomen. Dus wie geen hypotheek heeft, krijgt geen bijtelling. Daarom kan het aantrekkelijk zijn om een kleine resthypotheek af te lossen.

Komt u zelf niet uit uw aangifte? Er zijn veel instanties die u daar gratis of tegen een geringe vergoeding bij kunnen helpen.

bron : Geld en Recht

comments powered by Disqus