WOZ-zaak over gecorrigeerde vervangingswaarde in plaats van de huurkapitalisatiemethode


Artikel 17 lid 3 WOZ. Eiseres is eigenaar van een voormalig jeugd- en parochiehuis. Het pand is thans in gebruik bij de Stichting Omroep Gelderland. De stichting heeft het pand verbouwd tot radio- en tv-studio’s, respectievelijk regie- en kantoorruimten. Eiseres stelt dat verweerder ten onrechte heeft gewaardeerd op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde in plaats van de huurkapitalisatiemethode. Op grond van artikel 17 lid 3 WOZ wordt de waarde van de onroerende zaak die niet tot woning dient, bepaald aan de hand van de GVW, indien dit leidt tot een hogere waarde dan de WEV.

Anders dan eiseres heeft betoogd, betreft het een dwingende wetsbepaling, die zowel voor verweerder als voor de rechtbank geen keuzevrijheid bij de waardering van het pand open laat. Eiseres heeft niet betwist dat in het onderhavige geval, mede vanwege de incourantheid van het pand, de waarde op grond van de GVW hoger is dan de WEV, die door middel van de HWK kan worden bepaald.

Voorzover eiseres in dit verband heeft gesteld dat op grond van het vertrouwensbeginsel de HWK had moeten worden gebruikt omdat verweerder deze in eerdere jaren ook heeft gehanteerd, kan die stelling geen doel treffen.

Ter zitting is gebleken dat verweerder de waarde ook voor het belastingjaar 2008 al heeft bepaald door middel van de GVW en dat eiseres zich daar – uiteindelijk – bij heeft neergelegd. Van geschonden opgewekt vertrouwen kan dan ook geen sprake zijn. Waarde is op grond van het taxatierapport aannemelijk gemaakt. Beroep ongegrond.

LJN: BN0281, Rechtbank Arnhem, AWB 09/3666 uitspraak van 1 juli 2010

bron : Nederlands Juridisch Dagblad

comments powered by Disqus