Nieuwe leden Waarderingskamer


Er zijn twee nieuwe leden benoemd tot lid van Waarderingskamer:
- drs. H.J.P.W. van Gerven (namens rijksbelastingdienst);
- mr. H.B. Hieltjes (namens Unie van Waterschappen).

Ontslag wordt verleend als lid van de Waarderingskamer aan:
- mr. drs. J.A.M. van Blijswijk;
- dr. J.J. Schrijen.

Auteur mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus