Forse verlaging WOZ-waarde door overlast hondenkennels


Een woning is gelegen naast een bedrijf met twee hondenkennels. Volgens hof 's-Gravenhage heeft de gemeente onvoldoende rekening gehouden met de overlast van honden op het buurerf. Deze overlast is voor het hof voldoende reden om de WOZ-waarde van de woning met bijna € 100.000 te verlagen.

De vrijstaande woning is gelegen in een woonwijk buitendijks aan een rivier in het buitengebied. De inhoud van de woning is 842 m³ en de grondoppervlakte 2.943 m². De gemeente heeft de WOZ-waarde 2008 (waardepeildatum 1 januari 2007) vastgesteld op € 822.000. De huiseigenaar schat zelf de WOZ-waarde op € 600.000.

Overlast van honden

Het hof beslist dat de gemeente bij haar berekening van de WOZ-waarde onvoldoende rekening heeft gehouden met de overlast van honden. Op het buurerf worden bedrijfsmatig twee hondenkennels geëxploiteerd. Elke potentiële koper zal rekening houden met de overlast die hieruit voortvloeit en zal deze overlast verdisconteren in de koopprijs. Aangezien het hof de door de woningeigenaar bepleite waarde te laag acht, stelt het hof de WOZ-waarde in goede justitie vast op € 725.000.

bron : Redactie Plein+
comments powered by Disqus