Brieven moeten leesbaar WOZ


BREDA - De gemeente Breda wil haar inwoners beter leesbare brieven gaan sturen en daar kan ze de hulp van diezelfde inwoners bij gebruiken.Op de site Breda staan vijf standaardbrieven, veelal moeilijk leesbaar of soms gewoon onbegrijpelijk, waar de Bredase burger op mag schieten. Die brieven gaan over de Wet waardering onroerende zaken. Een aantal ontvangers van deze brief wordt ook actief benaderd met de vraag wat ze van de inhoud vinden.

Het is een landelijke proef waar naast Breda ook de gemeenten Lisse, Zwolle en Ede aan deelnemen. Breda heeft er zichzelf voor aangemeld. Vorig jaar werd de proef, volgens Breda, ook al succesvol uitgevoerd door de gemeente Zeist.

Volgens wethouder Saskia Boelema is het een goed idee om burgers te laten 'reflecteren op je producten', in dit geval dus de gemeentelijke post. De vraag of de gemeente niet zelf, al dan niet met steun van bijvoorbeeld een taalkundige, in staat is om te bedenken hoe je brieven leesbaar maakt, beantwoordt een woordvoerder: "De beste manier om dit te toetsen is door het te vragen aan de doelgroep, ofwel de ontvangers van de brief. Dat voegen we bij wat we zelf al kunnen verbeteren. We weten het niet, maar wellicht komen burgers met verrassende suggesties of wijzen ze ons op grammaticale fouten of te vermijden vaktermen."

Het project 'begrijpelijke brieven uit Breda' loopt tot 31 juli. De eerste reacties van burgers zijn al binnen. De gemeente hoopt direct na 1 augustus, als de eerste woz-brieven weer verstuurd worden, beter leesbare brieven te kunnen versturen. Overigens heeft Breda gekozen voor een proef met post over de woz, omdat deze brieven in grote aantallen verstuurd worden, ze ingrijpen in het leven van mensen en ze nogal juridisch van aard zijn. De gemeente Breda wil haar inwoners beter leesbare brieven gaan sturen en daar kan ze de hulp van diezelfde inwoners bij gebruiken. Op de site Breda staan vijf standaardbrieven, veelal moeilijk leesbaar of soms gewoon onbegrijpelijk, waar de Bredase burger op mag schieten. Die brieven gaan over de Wet waardering onroerende zaken. Een aantal ontvangers van deze brief wordt ook actief benaderd met de vraag wat ze van de inhoud vinden.

Het is een landelijke proef waar naast Breda ook de gemeenten Lisse, Zwolle en Ede aan deelnemen. Breda heeft er zichzelf voor aangemeld. Vorig jaar werd de proef, volgens Breda, ook al succesvol uitgevoerd door de gemeente Zeist.

Volgens wethouder Saskia Boelema is het een goed idee om burgers te laten 'reflecteren op je producten', in dit geval dus de gemeentelijke post. De vraag of de gemeente niet zelf, al dan niet met steun van bijvoorbeeld een taalkundige, in staat is om te bedenken hoe je brieven leesbaar maakt, beantwoordt een woordvoerder: "De beste manier om dit te toetsen is door het te vragen aan de doelgroep, ofwel de ontvangers van de brief. Dat voegen we bij wat we zelf al kunnen verbeteren. We weten het niet, maar wellicht komen burgers met verrassende suggesties of wijzen ze ons op grammaticale fouten of te vermijden vaktermen."

Het project 'begrijpelijke brieven uit Breda' loopt tot 31 juli. De eerste reacties van burgers zijn al binnen. De gemeente hoopt direct na 1 augustus, als de eerste woz-brieven weer verstuurd worden, beter leesbare brieven te kunnen versturen. Overigens heeft Breda gekozen voor een proef met post over de woz, omdat deze brieven in grote aantallen verstuurd worden, ze ingrijpen in het leven van mensen en ze nogal juridisch van aard zijn.

bron : BN de Stem

comments powered by Disqus