Woningen tot 350.000 euro kunnen isolatiesubsidie krijgen


Provinciale Staten van Gelderland gaan er in meerderheid mee akkoord dat het college van Gedeputeerde Staten 1,4 miljoen euro uit het provinciale Klimaatprogramma besteedt aan subsidie voor het isoleren van woningen met een maximale WOZwaarde van 350.000 euro. Met deze financiële prikkel moeten huiseigenaren over de streep worden getrokken. Isolatie beperkt de CO2 uitstoot en bespaart aanzienlijk op energiekosten.
 

Er wordt vooral gekeken naar woningen van vóór 1980. De subsidieregeling daarvoor wordt zo snel mogelijk uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de gemeenten de regeling gaan uitvoeren. Berekend is dat de kosten van het isoleren van een woning tussen 2000 en 6000 euro liggen. Huiseigenaren kunnen een subsidie krijgen van maximaal 500 euro (maximaal 1/3 van de kosten).

Bijkomend verwacht effect is dat lokale aannemers en installateurs hiermee extra werk zullen krijgen.

comments powered by Disqus