Rapport CSED: Integrale hervorming woningmarkt noodzakelijk


De Nederlandse woningmarkt functioneert niet goed. Daarom stelt de Commissie Sociaal-Economische Deskundigen (CSED, een onafhankelijke commissie binnen de SER) integrale hervormingen voor die beogen huishoudens meer vrijheid in de woningkeuze te bieden, betere prijsvorming tot stand te laten komen, inkomens- en vermogensrisico’s van huishoudens te beperken en de overheidsfinanciën te ontlasten. De CSED pleit voor een geleidelijke hervorming van de woningmarkt met als onderdelen: afschaffing van de hypotheekrente-aftrek, afschaffing van de overdrachtsbelasting, afschaffing van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. De WOZ-waarde kan geleidelijk in het woningwaarderingsstelsel (WWS) worden opgenomen. De commissie stelt een hervormingstermijn van dertig jaar voor – inclusief een ruime aankondigingstermijn - om de woningmarkt zo min mogelijk te verstoren.

 

De huidige woningmarkt kenmerkt zich door een groot aantal knelpunten. Er is sprake van woningtekorten, sterk gestegen huizenprijzen, een kloof tussen de huur- en de koopsector en lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. In verhouding tot het bbp heeft Nederland de hoogste hypotheekschuld van Europa, mede als gevolg van de fiscale stimulans om de eigen woning te financieren met vreemd vermogen. Dit betekent een onnodig groot financieel risico voor huishoudens en een onnodig groot beslag op de schatkist.

bron : WOZ informatiepunt

comments powered by Disqus