NVM: kritisch woz-waarde bekijken


APELDOORN - Apeldoornse woningbezitters doen er goed aan om kritisch te kijken naar de belastingaanslag die ze afgelopen weekeinde van de gemeente ontvingen.

Dat adviseert NVM, afdeling Apeldoorn-Epe. De makelaarskoepel denkt dat met name eigenaren van vrijstaande huizen te hoog zijn aangeslagen.

De gemeente hanteerde als peildatum voor het vaststellen van de woz-waarde 1 januari 2009. Daarbij baseerde ze zich op de gegevens van het Kadaster.

Wie verwachtte dat zijn woz-waarde als gevolg van de crisis flink zou zijn verlaagd, kwam bedrogen uit. Volgens de Kadaster-gegevens zette de daling van de woningprijzen pas na die peildatum echt door; in veel gevallen bleef de waardedaling beperkt tot nog geen procent.

Daar wringt echter de schoen, stellen de makelaars. Waar het Kadaster een woningtransactie pas registreert als de akte passeert bij de notaris, doet de NVM dat al zodra het koopcontract wordt getekend. De NVM-cijfers lopen pakweg een kwartaal voor op de Kadaster-gegevens. Daardoor is in de NVM-gegevens op de peildatum de waardedaling al wel nadrukkelijk te zien.

Wethouder Spoelstra uitte in de Stentor de verwachting dat er niet veel meer bezwaarschriften tegen de woz-waarde zullen worden ingediend dan in andere jaren. De NVM is daar bepaald niet zeker van.

Volgens de makelaarskoepel zijn de waarden in de regio Apeldoorn-Epe gemiddeld met 3,6 procent gedaald. Met name vrijstaande huizen daalden volgens de NVM-gegevens fors in waarde: 8,5 procent.

Daardoor kan het lonen om de woz-beschikking kritisch te beoordelen, zegt de plaatselijke NVM-voorzitter Frank Huibers. Ondanks dat de belastingaanslag pas zaterdag in de bus plofte, heeft hij als Bieze-makelaar al meerdere opdrachten van woningeigenaren om hun situatie te beoordelen.

Van geval tot geval kan het sterk verschillen of de gemeentelijke taxatiewaarde correct is, stelt hij. ,,Soms geeft het een reëel beeld, soms zit het meer dan tien procent boven de waarde'', aldus Huibers.

Met een taxatierapport van een makelaar in de hand kan eventueel bezwaar worden aangetekend. Wordt de woningbezitter in het gelijk gesteld, dan worden er ook onkosten vergoed, weet Huibers.

Huibers wijst erop dat de woz-waarde niet alleen van belang is voor te betalen ozb, maar dat ook het huurwaardeforfait, rioolrechten en successierechten er aan gekoppeld zijn.

bron : De Stentor

Auteur mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus