OZB-aanslag niet beinvloed door beperking hypotheekrenteaftrek


Volgens adviesbureau BMC zijn gemeenten niet voorbereid op de eventuele afschaffing van de hypothekrenteaftrek. BMC berekent dat bij een gemiddelde waardedaling van 4,7%, de gemeenten in 2015 ongeveer € 136 miljoen minder aan onroerendezaakbelasting (OZB) ontvangen.
De VNG plaatst kanttekeningen bij deze conclusie.
Weinig kennis over OZB
De conclusie van BMC is ondoordacht en geeft weinig blijk van kennis over de OZB. De OZB-lasten voor een huis zijn niet één op één afhankelijk van de waarde van het huis. Gemeenten passen de tarieven aan bij waardeveranderingen. Hierdoor worden waardeschommelingen opgevangen zonder dat voor de woning een hogere aanslag volgt.
Geen lastenverzwaring voor huizenbezitter
Toen de huizenprijzen tot enkele jaren geleden fors stegen, daalden de tarieven voor de OZB en namen de totale inkomsten van deze belasting niet of nauwelijks toe. Omgekeerd geldt hetzelfde: als de huizenprijzen, en daarmee de WOZ-waarden, de komende jaren - om welke reden dan ook - dalen, kunnen gemeenten de tarieven verhogen. Hiermee blijven de OZB-inkomsten op peil. Voor de huizenbezitter leidt dit dus niet tot een lastenverzwaring.

bron : VNG

comments powered by Disqus