Verkiezingen 2010: hypotheekrenteaftrek en huur


AMSTERDAM – Woensdag 9 juni zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Een van de hoofdpunten in de strijd om zetels is de hypotheekrenteaftrek. Welke partij wil deze intact laten en hoe willen andere partijen de aftrek verminderen? Ook het beleid rond huurwoningen staat ter discussie.

De hypotheekrenteaftrek kan weleens een van de breekpunten worden tijdens de formatie van het kabinet.

VVD, CDA en PVV willen deze aftrek ongemoeid laten. SGP sluit zich daar voorlopig bij aan, maar sluit een vlaktaks in de toekomst niet uit. GroenLinks wil de aftrek geheel afschaffen, terwijl de overige partijen de hypotheekrenteaftrek willen maximaliseren.

 

PvdA

 

PvdA wil vanaf 2014 in dertig jaar tijd de hypotheekrenteaftrek verminderen tot 30 procent.

De rente mag alleen afgetrokken worden tot een maximaal bedrag. Deze wordt in 2015 vastgesteld op 1 miljoen euro en dan in dertig gelijke stapjes afgebouwd tot de dan geldende gemiddelde huisprijs.

 

D66

 

Van D66 mag de rente in dertig jaar afgetrokken worden, maar de partij gaat daarbij wel uit van een lineaire aflossing. Dat betekent dat elk jaar de som waarover de rente afgetrokken mag worden met 3,3 procent daalt. Het deel waarover geen rente afgetrokken mag worden, gaat naar box 3.

Ook wil de partij de renteaftrek met 1 procentpunt per jaar verlagen van 52 naar 30 procent. Na 22 jaar wil D66 overwegen de hypotheekschuld naar box 3 over te brengen.

 

SP

 

SP wil de hypotheekrenteaftrek garanderen, maar wel in tien jaar de maximale hypotheeksom waarover rente mag worden afgetrokken vastleggen op 350.000 euro. De aftrek wordt dan maximaal 42 procent.

 

GroenLinks

 

GroenLinks is de enige partij die de hypotheekrenteaftrek geheel wil afschaffen. Er wordt een maximum gesteld aan het hypotheekbedrag waarover rente mag worden afgetrokken. Vervolgens wordt dat maximum geleidelijk afgebouwd tot nul.

De waarde van de eigen woning wordt geleidelijk overgeheveld naar box 3, waarbij een vrijstelling geldt voor de gemiddelde waarde van een huis. De vrijstelling van het eigenwoningforfait voor huiseigenaren zonder hypotheek wil GroenLinks laten vervallen. Eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde dat bij het inkomen in box 1 opgeteld wordt.

 

ChristenUnie

 

ChristenUnie wil de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs aanpassen. De partij wil voor nieuwe hypotheken een annuïtaire belastingaftrek gedurende 30 jaar, wat inhoudt dat het fiscale voordeel steeds minder wordt. De rente is aftrekbaar over een woningschuld tot 750.000 euro.


De hypotheekrenteaftrek wordt gedurende 22 jaar met 1 procentpunt per jaar afgebouwd tot 30 procent. Op termijn wil de ChristenUnie de overdrachtsbelasting geheel afschaffen.

 

Partij voor de Dieren

 

De Partij voor de Dieren pleit ook voor een aftrek van dertig jaar van een annuïtair dalend percentage van de hypotheekrente.

Tevens wil de partij de maximale hypotheeksom waarover rente mag worden afgetrokken vastzetten op 750.000 euro en dan geleidelijk verlagen naar 500.000 euro. Het maximale percentage wordt geleidelijk afgebouwd naar 42 procent.

 

Huur

 

Veel partijen zijn voor een aanpassing van de huurprijzen om het zogenaamde ‘scheefwonen’ tegen te gaan. Dat houdt in dat mensen met een hoog inkomen in sociale huurwoningen met een relatief lage huur blijven wonen, waardoor de doorstroming stagneert.

 

VVD

 

VVD pleit voor vrije huurprijzen. Het extra geld dat woningcorporaties hiermee binnenkrijgen, moet in een fonds worden gestopt waaruit huurtoeslagen kunnen worden betaald.

 

CDA

 

Van het CDA mag de huur meer toenemen dan de inflatie. Ook wil de partij kijken of een huurder met een bovenmodaal inkomen de woning koopt of een marktgerelateerde huur betaalt.

 

Draagkracht

 

PvdA wil huren meer aanpassen naar draagkracht, waarbij de lage en middeninkomens worden ontzien. D66 pleit voor een jaarlijkse inkomenstoets, waaruit moet blijken of mensen een hogere huur kunnen betalen.

GroenLinks vindt dat huurders met een goed inkomen in een sociale woning meer huur moeten betalen. Van de SP moet de gemiddelde huurstijging gelijk blijven aan de inflatie.

bron : Nu

comments powered by Disqus