Groot financieel belang bij lagere WOZ-waarde woningen boven de € 1.050.000 vanaf 2016


Indien u een “eigen woning” bezit volgens de definitie  van de belastingdienst (het is uw hoofdverblijf en de waardeverandering gaat u voor meer dan 50 % aan), dan dient u een bijtelling bij uw inkomen aan te geven dat is gebaseerd op de WOZ-waarde van het belastingjaar. Deze bijtelling wordt het eigenwoningforfait genoemd. 

Er geldt een tabel met verschillende bijtellingspercentages afhankelijk van de waarde van uw woning. Voor een WOZ-waarde gelegen tussen  € 75.000 en € 1.050.000 geldt een bijtellingspercentage van 0.75% van de WOZ-waarde in het belastingjaar 2016. In deze tariefschijf vallen de meeste woningen in Nederland. Voor woningen boven de € 1.040.000 geldt echter een bijtelling van € 7.875 + 2,35% van de waarde boven € 1.050.000 voor het belastingjaar 2016. Deze verhoogde bijtelling voor woningen boven de € 1.050.000 wordt in de media ook wel “villabelasting” genoemd.   
 
Een snelle rekensom leert dat als uw WOZ-waarde over 2016 € 1.300.000 bedraagt en deze na bezwaar verlaagd wordt tot € 1.200.000 u € 2.350 x uw inkomstenbelastingtarief bespaart. Bij een tarief in de inkomstenbelasting van 52% komt dit neer  op € 1.222 netto belastingvoordeel welke enkel betrekking heeft op de inkomstenbelasting. Daarnaast bespaart u nog op uw gemeentelijke belastingen zoals OZB en waterschapslasten voor enkele honderden euro’s netto per jaar.  
 
Ons advies luidt dan ook om de waardevaststelling door uw gemeente voor het jaar 2016 door een WOZ-jurist te laten toetsten op juistheid. De belangen kunnen substantieel zijn.  
 
comments powered by Disqus