Gemeente Zeewolde schendt hoorplicht


We gaan voor deze zaak terug naar het jaar 2012. Een cliënt van ons kantoor heeft in dit jaar een te hoge WOZ-waarde ontvangen van de gemeente Zeewolde en heeft ons verzocht om te beoordelen of deze WOZ-waarde aan te vechten is. Eén van de mogelijkheden tijdens de bezwaarprocedure is het verzoeken van een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting worden wij in de gelegenheid gesteld om de motivatie voor een lagere WOZ-waarde toe te lichten.

De gemeente Zeewolde heeft conform ons verzoek een uitnodiging verstrekt voor deze hoorzitting. Echter men heeft verzuimd om rekening te houden met onze verhinderdata. Er werd daarnaast ook verplicht gesteld om de hoorzitting in de avonduren bij te wonen. Dit op zichzelf was geen beletsel voor de behandelend jurist om aanwezig te zijn, maar deze was op vakantie. Nu heeft de gemeente de hoorzitting toch door laten gaan, ondanks ons verzoek tot het afspreken van een andere datum.

De gemeente heeft tot aan de Hoge Raad geprocedeerd, en is telkens in het ongelijk gesteld, om steun te vinden voor deze handelswijze. Vandaag heeft de Hoge Raad beslist dat de gemeente geen grond heeft om in cassatie te gaan en veroordeelt de gemeente in de te betalen kosten. 

Het is bijzonder dat een gemeente deze moeite en gemeenschapskosten maakt om uiteindelijk na 3 jaar procederen tot deze conclusie te komen. Het zou praktischer zijn geweest om de telefoon te pakken en een afspraak in te plannen op een moment waarop de jurist wel had kunnen deelnemen aan de hoorzitting. Nu zijn er 3 gerechtelijke procedures voor nodig geweest om te eindigen waar het voor de klant om ging. Namelijk de te hoge WOZ-waarde verlagen tot een realistische WOZ-waarde. 

Door mr. M.B.A.C. Hasselman


comments powered by Disqus