Eerste uitspraken 2015


Inmiddels hebben wij de eerste uitspraken op bezwaarschriften over 2015 al ontvangen. Zo is de gemeente Amsterdam voortvarend bezig met het afwerken van bezwaarschriften. De eerste uitkomsten laten zien dat een gemiddelde correctie van 16% op de WOZ-waarde is behaald. Zelfs in een gemeente als Amsterdam waar volop woningen worden verkocht blijkt het toch lastig te zijn voor de gemeente om ineens een juiste WOZ-waarde vast te stellen.

U heeft nog enkele weken de tijd om een bezwaarprocedure tegen de WOZ-waarde op te starten. Aanmelden via ons bureau kan nog steeds.

www.wozspecialisten.nl
comments powered by Disqus