Aanpassing woningwaarderingsstelsel medio 2015


Het nieuwe wonigwaarderingsstelsel (WWS), het puntensysteem waarmee de huur van de sociale huurwoningen wordt berekend, treedt naar alle waarschijnlijkheid in per 1 juli 2015. De WOZ-waarde van een huurwoning gaat in het ‘nieuwe’ woningwaarderingsstelsel meer invloed hebben op de huurprijs. Dit moet leiden tot een eenvoudiger stelsel waarin de woonkwaliteit en de locatie beter tot uidrukking komen in de maximale huurprijs.
In het huidige WWS wordt de huurprijs voor huurwoningen bepaald door het toekennen van een aantal punten die opgeteld een maximale huurprijs opleveren. Deze punten worden toegekend aan hand van een waardering voor oppervlakte, energieprestatie, keuken en sanitair, woonomgeving, hinderlijke situaties, bijzondere voorzieningen en ligging in een schaarstegebied. De gewildheid en locatie van de woning komen bij dit stelsel minder goed tot hun recht. Door in de huurprijs de lokale marksituatie mee te gaan wegen wordt investeren in nieuwe huurwoningen aantrekkelijker.
In het nieuwe stelsel worden de categorieën woonomgeving en woonvorm vervangen door een waardering op basis van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde zal dan voor ongeveer een kwart mee gaan wegen in het puntentotaal. Met behoud van de verdiencapaciteit voor verhuurders vervallen ook de zogeheten schaarstepunten in de 10 regio's waar de woningmarkt het meest gespannen is.
De aanpassingen leiden ertoe dat afhankelijk van de WOZ-waarde de maximale huurprijs kan variëren. Een stijging van de WOZ-waarde zal leiden tot een hogere maximale huurprijs. Wanneer de maximale huurprijs stijgt, kan ook de feitelijk betaalde huurprijs verder stijgen. De maximale huurprijs mag echter niet verder stijgen dan met het jaarlijks vastgestelde wettelijke percentage. Als de maximale huurprijs daalt vanwege een lagere WOZ-waarde en de maximale huurprijs onder de feitelijke huurprijs komt te liggen, dan kunnen huurders prijsverlaging voorstellen aan de verhuurder tot het niveau van de lagere maximale huurprijs.
Het aantal WWS-punten bepaalt de maximumhuur die de verhuurder voor een huurwoning mag vragen. De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe WWS:
- De punten voor woonvorm en woonomgeving vervallen.
- Voor de woonvorm en woonomgeving komt een puntenwaardering in de plaats, op basis van de WOZ-waarde van de woning. Die worden berekend deels op basis van de WOZ-waarde per vierkante meter en deels op de absolute WOZ-waarde van de woning.
- Het WWS gaat uit van de meest actuele WOZ-waarde. Dit betekent dat voor de huurverhoging van 1 juli 2015 de WOZ-waardebeschikking van 1 januari 2015 bepalend is.
- Voor woningen met een heel lage WOZ-waarde of woningen waarvan de WOZ-waarde ontbreekt, geldt een ondergrens van € 40.000.
- De schaarstepunten worden afgeschaft. Ze worden verrekend in de algemene prijs per WWS-punt.
- De algemene prijs per WWS-punt wordt met 3,8 procent verlaagd.
 
comments powered by Disqus