Terneuzenaar gaat meer betalen


TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen vraagt volgend jaar van de inwoners, verenigingen en instellingen financiële offers om de dreigende kortingen van het Rijk op te kunnen vangen.

Ook op de ambtelijke organisatie wordt opnieuw bezuinigd. Door de maatregelen kunnen de voorzieningen in de kernen (zwembaden, buurthuizen en sportaccommodaties) wel behouden blijven. Doet de gemeente niets dan dreigt tegen 2014 een tekort van bijna tien miljoen euro. "Op het voorzieningenniveau in de kernen willen we niet bezuinigen", zegt wethouder Co van Schaik (financiën). "Dus vragen we een offer van de burger. Gemiddeld twee euro per week. We hadden ook alles op zijn kop kunnen zetten en voorzieningen kunnen afbreken."

Als laatste gemeente in Nederland voert Terneuzen volgend jaar rioolbelasting in. Eigenaren van woningen betalen afhankelijk van de WOZ-waarde van hun huis tussen de 51 en 255 euro. "Nu betalen we jaarlijks vier miljoen rioleringskosten uit de algemene middelen, maar dat redden we niet meer zonder drastisch in andere zaken te snijden." De rioolheffing moet 2,5 miljoen euro opleveren.

bron : PZC

comments powered by Disqus