Bezwaar tegen te lage WOZ-waarde blijft ondanks openbaarheid WOZ-waarde onmogelijk


Op 10 februari 2014 is een uitspraak van de rechtbank Den Haag gepubliceerd waaruit blijkt dat ook in 2014 een te lage WOZ-waarde niet aan te vechten is. Ondanks het brede gebruik van de WOZ-waarde en de aanstaande openbaarheid. In 2014 wordt de WOZ-waarde van woningen openbaar voor iedereen.

De rechtbank stelt zich op het standpunt dat de wet WOZ uitsluitend een fiscaal gebruik heeft. Men onderkent overigens wel het bredere gebruik van de WOZ-waarde. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het gebruik van de WOZ-waarde op de woningmarkt. Veel kandidaat-kopers van een woning zullen de makelaar toch vragen om de WOZ-waarde te verstrekken bij interesse. Op deze wijze valt een vergelijking te maken met de vraagprijs van een woning en de door de gemeente gehanteerde WOZ-waarde. Indien de WOZ-waarde een stuk lager is dan de vraagprijs zal de kandidaat-koper hier een serieus onderhandelingsargument in zien. In de meeste gevallen vraagt de verkopend makelaar ook om de WOZ-waarde en zal hier bij de bepaling van de vraagprijs van de woning rekening mee worden houden. 

Veel eigenwoningbezitters hebben ook angst voor het feit dat de bank de WOZ-waarde gaat gebruiken. Dit is vooral bij eigenwoningbezitters het geval die hun woning fors in waarde hebben zien dalen, maar waarbij de hypotheek gelijk is gebleven. Men vreest dan voor renteverhogingen en aflossingsverplichtingen. In de praktijk hebben wij overigens niet meegemaakt dat banken op basis van de WOZ-waarde extra aflossingsverplichtingen eisen. Het omgekeerde is wel het geval. Stel dat uw WOZ-waarde in de loop der jaren hoger is geworden te opzichte van uw hypotheek. Dan kunt u de bank verzoeken om een renteverlaging. Dit is afhankelijk van de hypotheekvoorwaarden. Informeer hiervoor bij uw bank of adviseur.

De rechtbank, evenals het gerechtshof in 2011, is van mening dat artikel 8:69 van de Algemene wet bestuursrecht van doorslaggevend belang is. Hierin is geregeld dat iemand die bezwaar of beroep instelt tegen de WOZ-waarde niet in een slechtere financiële positie terecht mag komen. Fiscaal gezien klopt deze redenatie volkomen. Echter in het maatschappelijk verkeer heeft de WOZ-waarde ook aan betekenis gewonnen waardoor u bij een te lage WOZ-waarde zeer zeker een financieel nadeel kunt ondervinden. De wetgever kan hier een verandering in aanbrengen lijkt ons. Voorlopig lijkt het dus niet mogelijk om succesvol in bezwaar te gaan tegen een te lage WOZ-waarde. 

Door mr. M. Hasselman
comments powered by Disqus