Emmen staat onder verscherpt toezicht bij uitvoering WOZ


Vanochtend valt in het Dagblad van het Noorden te lezen dat de gemeente Emmen onder verscherpt toezicht staat van de Waarderingskamer vanwege gebrekkige bepaling van de WOZwaarde.

De aanleiding voor de problemen vindt zijn oorsprong in het gebruiken van verschillende administraties. Daarnaast ontbreekt een goed inzicht in de reële woningwaarde. Dat is toch redelijk belangrijk voor het kunnen vaststellen van WOZ-waardes. Hierdoor is de kans op een te hoge WOZ-waarde groot. Door de slechte uitvoering van de gemeente Emmen is het dus nog belangrijker om de WOZ-waarde te (laten) beoordelen. Bij een te hoge WOZ-waarde betaalt u teveeel inkomstenbelasting, OZB en waterschapslasten. Ook kan de erfbelasting een rol spelen indien u een huis erft. 

Volgens de Waarderingskamer, die de Wet Onroerende Zaken bij gemeenten controleert, kan de uitvoering van de WOZ in Emmen ,,verbeterd worden''. Dat is voldoende voor verscherpt toezicht. De toezichthouder voert het komende jaar meerdere inspectiebezoeken uit, waar dat normaal hoogstens een keer per jaar gebeurt. Emmen is momenteel de enige gemeente in het Noorden met deze status. Vorig jaar stond ook Bedum onder verscherpt toezicht. Overigens heeft de toezichthouder geen mogelijkheid om boetes uit te reiken. Men kan aanwijzingen geven en in de meest extreme situatie de gemeente blokkeren bij het versturen van WOZ-aanslagen. Daarvoor zijn kennelijk de problemen niet groot genoeg. 

De bijna 49.000 WOZ-beschikkingen voor 2014 kan Emmen overigens zonder problemen versturen. ,,Verscherpt toezicht betekent: in het algemeen is de uitvoering van de WOZ niet in orde,'' zegt Ruud Kathmann van de Waarderingskamer, ,,maar voor de laatste woningtaxaties weten we dat de gemeente ze zo goed mogelijk heeft uitgevoerd.''

Emmen is al druk bezig met verbeteringen, zegt de woordvoerder. De administratie van woninggegevens en de waardering van woningprijzen is nu nog gescheiden, maar die informatie zal de gemeente deels samenvoegen. Ook de dossiervorming wordt overzichtelijker. Normaal wil de Waarderingskamer bij verscherpt toezicht ook met de verantwoordelijke wethouder spreken, maar in het geval van Emmen vindt de toezichthouder dat niet nodig. De gemeente heeft weinig te vrezen, behalve dan mogelijk veel bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde.

Door mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus