Telefonisch bezwaar tegen de WOZ-waarde mogelijk?


De laatste tijd verschijnen er op gemeentelijke websites oproepen om burgers die het oneens zijn met de uitgereikte WOZ-waarde vooral de gemeente op te bellen om dit te bespreken. In hoeverre is het nu mogelijk telefonisch in bezwaar te gaan tegen de WOZ-waarde?  In dit artikel proberen wij u uit te leggen hoe het zit.

De bezwaarprocedure tegen een overheidsbeslissing start met een schriftelijke ronde. In de Awb (Algemene wet bestuursrecht) is geregeld dat een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde binnen 6 weken dient te worden ingediend. Onze ervaring is dat gemeenten erg strikt omgaan met deze termijn. Dient u na 6 weken een bezwaarschrift in dan wordt uw bezwaarschrift rücksichtslos niet-ontvankelijk verklaard. Uw bezwaarschrift kan dan de prullenbak in. 

Onder het mom van 'informeel contact met de burger' roepen steeds meer gemeenten op tot dit telefonisch overleg. Gemeenten zijn niet blij met de bezwaarprocedures die professionele bureaus opstarten en proberen hun kosten te drukken. Als u van plan bent om uw WOZ-waarde op deze wijze te verlagen hebben wij de volgende tips voor u.

1) Op het moment dat u in gesprek gaat met een ambtenaar of taxateur van de gemeente neem dan een standpunt in qua WOZ-waarde waarmee u kunt instemmen. U krijgt namelijk - als het goed is - een professional aan de lijn die dagelijks met de wet WOZ bezig is en u mogelijk kan overrompelen met technische of juridische termen. Het is voor de ambtenaar in kwestie een gunst dat u zelf contact opneemt in plaats van een bezwaarschrift opstuurt. Laat u dan ook niet afleiden en benoem ook dat u nog steeds de mogelijkheid hebt om een bezwaarschrift in te dienen. Geef aan met welke WOZ-waarde u kunt instemmen.

2) Bereid u voor op het telefoongesprek met de gemeente door het taxatieverslag te bestuderen en de verschillen te duiden met welke panden uw woning is vergeleken.

3) Probeer uw zaak ook tijdens één telefoongesprek op te lossen. Blijkt dat de ambtenaar in kwestie u niet direct kan helpen dan is het alsnog raadzaam een bezwaarschrift in te sturen. De bezwaartermijn van 6 weken vangt namelijk aan op het moment dat u de WOZ-aanslag ontvangt en wordt niet opgeschort door het telefonisch contact. Op deze wijze zet u een drukmiddel in zodat de ambtenaar in kwestie alsnog binnen een redelijke termijn terugkomt op uw zaak en stelt u uw rechtspositie veilig. U kunt een bezwaarschrift namelijk ook nog intrekken indien u er toch onderling uitkomt. Op het moment dat de gemeente namelijk niet op korte termijn met een verlaging komt riskeert u de situatie dat de bezwaartermijn is verlopen en een beroepsprocedure bij de rechtbank niet zal slagen. Immers de rechter toetst eerst of u wel ontvankelijk bent in uw beroep en dat is niet mogelijk als er geen schriftelijk bezwaarschrift is tegen de WOZ-waarde. De rechtbank Zuthpen heeft hier al eens een zaak over in behandeling genomen. 

4) Het indienen van een bezwaarschrift per e-mail is overigens niet rechtsgeldig. Volgens de Awb dient deze ook te worden voorzien van uw handtekening. U dient daarin ook het aanslagnummer te noemen en een motivatie waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Recent heeft de Hoge Raad overigens aangegeven dat deze motivatie summier kan zijn. 

5) Neem geen genoegen met een geringe correctie. Onze praktijk wijst uit dat gemeenten weinig toegeeflijk zijn met het verbeteren van hun eigen werk. In veel gevallen is de rechter nodig om de gemeente te dwingen tot een juiste WOZ-waarde te komen. De gemiddelde fout welke wij in onze praktijk zien is € 38.000 ten opzichte van de oorspronkelijke WOZ-waarde.

Overigens niet iedere gemeente werkt op deze wijze en kent een informele wijze van contact over de WOZ-waarde. 

Uitbesteden kan natuurlijk ook. Wij bieden u een aantrekkelijke service. Op het moment dat u ons verzoekt tot het opstarten van een WOZ-procedure loopt u geen risico. De gemeente voldoet namelijk onze kosten bij een gewonnen procedure. Verliezen wij onverhoopt de bezwaarprocedure dan is dit voor onze rekening. Wij geloven in het principe van no cure no pay. Daarnaast zijn onze juristen gespecialiseerd in de wet WOZ en zijn wij door onze landelijke dekking bekend in iedere gemeente. De slagingskans is ook hoger.

Voor vragen kunt u terecht bij onze servicedesk, bereikbaar op klantenservice@wozspecialisten.nl of per telefoon op 0900-4636969. Binnen één werkdag ontvangt u altijd een inhoudelijk kosteloos antwoord.

Door mr. M. Hasselman

 
comments powered by Disqus