Kosten uitvoering WOZ dalen jaarlijks in Zeewolde


Uit bijgevoegd overzicht blijkt dat de jaarlijkse kosten voor de uitvoering van de wet WOZ jaarlijks dalen vanaf 2010. De gemeente Zeewolde roept evenwel burgers op om vooral geen belastingadviseur in te huren om burgers bij te staan bij het indienen van een bezwaarschrift.

Jaarlijkse totale kosten in 2010 : € 522.688
Jaarlijkse totale kosten in 2011 : € 439.273
Jaarlijkse totale kosten in 2012 : € 424.064

Overzicht kosten WOZ gemeente Zeewolde

comments powered by Disqus