Gemeente Winsum probeert burgers te ontmoedigen hulp in te roepen


Op 29 januari 2014 roept de gemeente Winsum haar burgers op om vooral geen belastingadviseur of jurist in te huren om bezwaar te laten maken tegen te hoge WOZ-waardes. Dit is toch wel een merkwaardige oproep. Hoe zou het overkomen als de Belastingdienst oproept om vooral geen belastingadviseur in te huren om de belastingaangifte in te dienen namens een klant? Of als een rechter een verdachte het advies geeft vooral geen advocaat in te schakelen voor juridische bijstand.

Kennelijk heeft men binnen de gemeente Winsum angst voor een professioneel weerwoord. Of wenst men u graag met een kluitje in het riet te sturen zodat men zonder problemen teveel belasting kan heffen? Hoe dan ook om de kosten hoeft men het niet te laten. In 2012 heeft men - los van de loonkosten van de ambtenaren - voor € 67.629,75 externe bedrijven ingehuurd om hen te helpen bij het bepalen van de WOZ-waarde. Daarnaast heeft men voor € 4.971 aan proceskostenvergoedingen uitgekeerd aan burgers die met behulp van een belastingadviseur of jurist een foutieve WOZ-waarde hebben hersteld. Als men dan toch zo'n moeite heeft met deze kosten zou men er beter aan doen de WOZ-waarde op een juiste wijze te bepalen. Zeker als men hier bedrijven voor inhuurt zou het mogelijk moeten zijn om garanties te bedingen? Zo gaat het tenminste in de wereld buiten het gemeentehuis.

Overzicht kosten gemeente Winsum


comments powered by Disqus