Gemeente Veendam probeert bezwaarmakers tegen de WOZ te ontmoedigen


In de Veendammer van 30  januari 2014 is een artikel te lezen waarin de Gemeente Veendam inwoners oproept om vooral de gemeente te bellen indien de WOZ-waarde te hoog is. Professionele juridische hulp is niet nodig volgens de gemeente : "Mocht het bezwaar te complex zijn om direct opgelost te worden, dan zal de gemeente helpen met het indienen van een formeel bezwaarschrift." Juist. Dit is het verhaal van de bekende slager die zijn eigen vlees keurt.

Ook wordt in het artikel uitgelegd dat de kosten van de gemeente voor echte hulp heeft gezorgd tot een kostenpost van   € 26.300. Daarnaast wordt toegelicht dat dit slechts een besparing van € 1.500 heeft opgeleverd voor de bezwaarmakers. De gemeente Veendam wekt daarmee de suggestie dat het allemaal wel meevalt. Men "vergeet" erbij te vertellen dat er veel meer belastingen gekoppeld zijn aan de WOZ-waarde. De gemeente heeft geen inzage in de totale belastingvermindering van burgers en kan dus ook geen uitspraak doen over de totale belastingbesparing van burgers! De tarieven in de erfbelasting lopen bijvoorbeeld op van 10% tot 40%. Stel dat er één burger tussen de bezwaarmakers zat die een verlaging van € 20.000 heeft bewerkstelligd voor de WOZ-waarde dan kan de belastingbesparing al € 8.000 netto zijn geweest. Deze gegevens worden niet bijgehouden dus de gemeente kan hier ook geen uitspraak over doen. Misleidende informatie dus.

Zelf hebben wij in 2013 onderzoek gedaan naar de totale kosten van de gemeente. Toen schreef men nog het volgende over de hoogte van de proceskostenvergoedingen : "Met andere woorden een overzicht over de uitgekeerde proceskostenvergoedingen is er niet." Nu enkele maanden later blijkt het - kennelijk - wel mogelijk te zijn om een bedrag te noemen. In de bijlage treft u overigens de volledige correspondentie aan én alle overige uitgaven die de gemeente heeft gemaakt voor het bepalen van de WOZ-waardes. U kunt lezen dat de gemeente honderduizenden euro's uitgeeft aan het bepalen van de WOZ-waarde. 
 

Uitvoeringskosten WOZ 2012 2011 2010
begrote kosten WOZ € 346.682 € 346.683 € 185.784
werkelijke kosten WOZ € 266.958 € 304.004 € 133.220

 

Daarnaast noemt men afsluitend in het artikel dat de hogere kosten aan u worden doorbelast. Het werkt zo met proceskostenvergoedingen. De gemeente hoeft pas een kostenvergoeding te betalen als men een fout heeft gemaakt. Voor de gemeente is dit spel altijd een loterij zonder nieten. Immers, maakt men veel fouten dan draait u er links- of rechtsom altijd voor op. Maakt u geen bezwaar dan draagt u teveel belasting af. Maakt u wel bezwaar dan betaalt u de extra kosten voor de fouten die de ambtenarij maakt ook middels hogere belastingtarieven zoals men schrijft. Overigens ontvangt de gemeente ook vanuit de rijksoverheid een kostenvergoeding vanuit het gemeentefonds voor WOZ-zaken waardoor men u ook hier een onjuist beeld verstrekt.

Overzicht kosten WOZ gemeente Veendam 

Oorspronkelijk artikel gemeente Veendam

comments powered by Disqus