Gemeente Bussum waarschuwt burgers voor bezwaarbureaus


De gemeene Bussum waarschuwt op haar website voor bureaus en makelaars die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij de bezwaarafhandeling tegen de WOZ-waarde. Daarbij wordt de indruk gewekt dat iedere bezwaarprocedure € 728 kost. Deze informatie is op zijn minst suggestief en eenzijdig te noemen. Ook roept men op om vooral geen bezwaar te maken, maar liever de gemeente te bellen of langs te gaan. Ook deze oproep is bijzonder. Om de WOZ-waarde te kunnen aanvechten dient u namelijk formeel bezwaar te maken. U heeft hier ook slechts 6 weken de gelegenheid voor. 

De gehele waarheid is dat een gemeente zoals Bussum pas een kostenvergoeding dient te voldoen indien er een foutieve WOZ-waarde is vastgesteld. Kortom, maakt men geen fouten dan hoeft men ook geen kostenvergoeding te verstrekken. Reageert u niet op een foute WOZ-waarde dan ontvangt de gemeente teveel OZB. Dat is de keerzijde. Ook vergeet men te vermelden dat een besparing op de OZB in verhouding tot overige belastingen gering is. Laten we uitgaan van de gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Bussum, deze bedraagt volgens de toezichthouder € 359.000. Indien deze € 10.000 te hoog zou zijn draagt u in 2014 € 36,40 teveel aan inkomstenbelasting af en € 5,50 aan OZB. Daarnaast bespaart u ook nog op de waterschapslasten. De realiteit is dat een klant bij ons bureau gemiddeld een WOZ-waarde heeft die € 38.000 te hoog is. Het rekenvoorbeeld van de gemeente Bussum is dan ook onvolledig en niet overeenkomstig de werkelijkheid. Daarnaast heeft in 2013 6,5% van de inwoners van deze gemeenten een bezwaarschrift ingediend. Dat is ruim het dubbele van het gemiddelde percentage bezwaarschriften in Nederland. 

Daarnaast zijn de uitgekeerde proceskostenvergoedingen ook geen € 728. In 2013 hebben wij de gemeente namelijk een overzicht gevraagd van alle kosten welke men heeft bij het uitvoeren van de wet WOZ. Daaruit valt op te maken dat men tonnen uitgeeft aan het taxeren en innen van onder andere de OZB. Ook blijkt uit het overzicht dat de uitgekeerde kostenvergoedingen in het niet vallen bij alle andere overige kosten. 

comments powered by Disqus