Kansen voor eindgebruikers op vastgoedmarkt


De financiële crisis en de daarop volgende economische crisis hebben sinds 2009 een aanzienlijke impact op de vastgoedmarkt. Voor de vastgoedbelegger is het einde nog niet in zicht. Voor organisaties die hun huisvesting huren of in eigendom hebben, is daarentegen de tijd aangebroken om te profiteren van deze vastgoedmarkt!

AT Osborne heeft een aantal van deze kansen geïnventariseerd en opgenomen in een checklist om de eindgebruiker van zorgvastgoed, kantoren, bedrijfsruimte en overig vastgoed hierop te wijzen.

Niet verhuizen, wel profiteren
Financieel voordeel alleen zal een tevreden huurder niet bewegen om te gaan verhuizen. Toch kan deze huurder profiteren van de huidige gunstige uitgangspositie. In de praktijk blijkt dat soms in meer dan 50% van de gevallen een periodieke beoordeling van de huisvestingsportefeuille kan leiden tot aanpassingen van een huurovereenkomst in het voordeel van de huurder.

Ideale tijd voor Het Nieuwe Werken
Door het toepassen van werkplekinnovaties, zoals Het Nieuwe Werken, kan overbodige werkruimte eerder worden afgestoten dan gepland. Zowel in de gezondheidzorg, bedrijfsleven als bij de overheid. Daarnaast kan Het Nieuwe Werken het antwoord zijn om de arbeidsproductiviteit van kenniswerkers te verhogen met aandacht voor de juiste de worklife-balance.

Koop uw gehuurde kantoor
Koop het door u (deels) gehuurde bedrijfsgebouw. Vastgoedbeleggers zullen de komende tijd (gedwongen of niet) hun liquiditeitspositie moeten gaan verbeteren. Herfinancieren van hun vastgoedbeleggingen gaat niet meer zo eenvoudig als 2 jaar geleden. Dit biedt koopkansen.

Eigenaar én gebruiker
Organisaties die zowel eigenaar als gebruiker zijn van vastgoed, worden meer geconfronteerd met de nadelen van de crisis op de vastgoedmarkt. In tegenstelling tot beleggers hebben eigenaargebruikers echter mogelijkheden om deze waardevermindering te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door middel van een impairment test. Is de waarde gedaald? Houdt dan ook de nieuwste aanslag van de Onroerende Zaak Belasting in de gaten van de gemeente en maak bezwaar als de WOZ-waarde hoger is.

bron : Financieel management

Door mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus