Ook in Groningen straks proef met vooringevulde WOZ-waarde


Ook inwoners van Groningen kunnen binnenkort informeel reageren op de WOZ-waarde die de gemeente voor hen in petto heeft. Ze kunnen zelf wijzigingen aanbrengen die van invloed zijn op de hoogte ervan. Op basis van die WOZ-waarde wordt de hoogte van de onroerend-zaakbelasting bepaald. In de raadscommissie financiën zegde wethouder Ton Schroor woensdag 15 januari 2014 toe dat er een binnenkort een pilot komt, waarbij Groningers zelf aan de slag kunnen met de woz-waarde. De VVD had in de begrotingsvergadering in november gevraagd om dit experiment. De hoop is dat het aantal bezwaarschriften tegen de OZB op deze manier kan worden ingedamd. In veel andere steden zoals Tilburg is de pilot succesvol. 

De gemeente heeft nog steeds de mogelijkheid om de voorgestelde wijzigingen door de burger af te wijzen in de definitieve WOZ-waarde. Ook heeft de burger dan alsnog zelf de mogelijkheid om een bezwaarprocedure tegen de WOZ-waarde op te starten. 

Eind januari valt in de stad Groningen bij de meeste huishoudens de WOZ-aanslag voor 2014 op de mat. U heeft dan vervolgens zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen deze aanslag.

Door mr. M. Hasselman
comments powered by Disqus