Gemeenten traag met afwerken bezwaarschriften 2013 tegen WOZ-waarde


Tientallen gemeenten lopen achter met de afhandeling van bezwaarschriften over de WOZ-waarde, terwijl de komende weken de nieuwe beschikkingen alweer worden verstuurd. Dat schrijven De Telegraaf en het AD. In 23% van de bezwaarschriften uit onze praktijk blijkt dat gemeenten nog geen uitspraak hebben gedaan.

Formeel moeten gemeenten voor 1 januari reageren op bezwaarschriften.Wel kan de gemeente nog verzoeken om zes weken uitstel. In onze praktijk blijkt dat gemeenten massaal te laat zijn met het afwikkelen van bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde. Ook bewijst de gemeente zichzelf hier geen goede dienst mee aangezien de WOZ-waarde over 2013 niet gecorrigeerd is en de WOZ-waarde over 2014 al is vastgesteld. Hiermee lokt de gemeente dus weer een nieuw bezwaarschrift over 2014 uit en blijft men zichzelf in de staart bijten is onze mening. Wij zien dit fenomeen al jaren.  

De Waarderingskamer bij monde van Jan Gieskes denkt dat gemeenten in 2013 trager zijn geweest met de afhandeling, omdat ze hoopten te kunnen profiteren van nieuwe regels die de oprukkende WOZ-bureaus aan banden zouden leggen. De toezichthouder heeft dit vermoeden in september al geschreven in een brief aan de staatssecretaris. Men kondigt nu een onderzoek aan om te onderzoeken in welke mate gemeenten tijdig bezwaarschriften afhandelen. Wat ons betreft is dit toezicht rijkelijk laat aangezien men jaarlijks al inzage heeft in deze problematiek omdat gemeenten periodiek informatie dienen te verstrekken over de doorlooptijd van bezwaarschriften. Naar onze mening is dit onderzoek dan ook niet meer dan een reactie voor de bühne. 

Feit is ook dat sommige gemeenten zich bedienen van calculerend gedrag en onderscheid maken tussen burgers die een bezwaarschrift met of zonder hulp van een jurist indienen. Hiermee schenden deze gemeenten het gelijkheidsbeginsel door klagers met of zonder hulp van een jurist onderop de stapel te leggen. Nu de toezichthouder bekend is met dit fenomeen is het voor ons onbegrijpelijk dat deze gemeenten niet corrigeert in dit gedrag.

Uiteindelijk draagt deze werkwijze er niet toe bij dat burgers vertrouwen opbouwen in de afhandeling van bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde en zal het aantal bezwaarschriften niet afnemen. 

Door mr. M. Hasselman


comments powered by Disqus