Erfbelasting aangifte


Indien u aangifte erfbelasting moet doen waarin de woning van de overledene is opgenomen, dient u deze op de WOZ-waarde te waarderen. (U wordt zelf uitgenodigd voor het doen van aangifte, maar u heeft ook de verplichting om zelf een aangiftebiljet op te vragen als u geen uitnodiging krijgt en weet dat u erfbelasting verschuldigd bent.) Dat mag de WOZ-waarde zijn van het jaar van overlijden of die van het kalenderjaar wat daar op volgt. Is de overlijdensdatum 1 november 2013, dan mag u kiezen of u de WOZ-waarde 2013 invult of de WOZ-waarde 2014 die begin 2014 bekend wordt gemaakt door de gemeente. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt is dat voor belastingjaar 2014 de waardepeildatum voor de WOZ-waarde 1 januari 2013 is. Deze datum ligt dichterbij het moment van overlijden is zou dus een reëlere waarde zijn per overlijdensdatum dan de WOZ-waarde over het jaar 2013. Die is namelijk gebaseerd op de waarde rond de waardepeildatum 1 januari 2012.

U dient in de regel binnen 8 maanden de aangifte erfbelasting in te dienen. Mocht de WOZ-waarde van het nieuwe jaar nog niet bekend zijn, dan dient u de WOZ-waarde van het jaar van overlijden in de aangifte erfbelasting op te nemen. Zodra de WOZ-waarde 2014 bekend is kunt u de Belastingdienst hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en een kopie van de beschikking bijvoegen. De aangifte erfbelasting zal dan op dat punt ambtshalve worden aangepast. U kunt ook uit voorzorg bezwaar maken tegen de aanslag erfbelasting en verwijzen naar het ontbreken van de mogelijk lagere WOZ-waarde over 2014.

Als u op het moment van indienen van de aangifte erfbelasting nog een bezwaar-of beroepsprocedure heeft lopen tegen de vastgestelde WOZ-waarde bij de betreffende gemeente, dan dient u voorlopig die mogelijk te hoge waarde toch op te geven. Indien de waarde na de procedure wordt verminderd dan kunt u de belastinginspecteur hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De aanslag erfbelasting zal ook dan ambtshalve worden aangepast en het teveel betaalde bedrag aan erfbelasting zult u terug ontvangen.

Wenst u hulp bij het opstellen van de aangifte erfbelasting of wenst u dat wij uw WOZ-waarde proberen te verlagen neem dan contact met ons op. Bij WOZ-specialisten zijn gespecialiseerde juristen werkzaam die op de hoogte zijn van wetgeving en actuele rechtspraak op het gebied van de WOZ en erfbelasting.

Door mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus