40% van de woningbezitters vindt dat de WOZ-waarde meer dan 10% afwijkt van de werkelijke waarde


Uit het meest recente ING WoonBericht blijkt dat slechts 19% van de eigenwoningbezitters de WOZ-waarde een juiste afspiegeling vindt van de werkelijke waarde van hun woning. Bijna 1/3 van de eigenwoningbezitters vindt dat de WOZ-waarde zelfs meer dan 10% afwijkt. Meer dan 10% twijfelt of de WOZ-waarde wel de economische waarde vertegenwoordigt. Daarnaast heeft 60% van de eigenwoningbezitters met een hypotheek,  een hypotheek qua hoogte onder de WOZ-waarde. Voor 25% van de koopwoningbezitters is de hypotheek hoger dan de WOZ-waarde en staat dus figuurlijk onder water. 

Meer dan de helft van de eigenwoningbezitters wil, ondanks het hebben van een hogere hypotheek dan de WOZ-waarde van de woning, niet tussentijds aflossen op de hypotheek. ING verwacht dit jaar een toename van 32% van het volume van gedeeltelijke aflossingen ten opzichte van vorig jaar. Zij zien vooral dat hun klanten verhoudingsgewijs kleinere bedragen overmaken. 

Van de ondervraagden die tot de WOZ-waarde of meer willen aflossen doen de meesten dat met eigen middelen (57%), 8% verwacht een schenking hiervoor te kunnen gebruiken en 4% zegt af te kunnen lossen met een erfenis. Bijna een derde weet nog niet hoe zij af willen lossen. Mogelijk ontstaan er extra mogelijkheden tot aflossing vanwege de verruimde schenkingsvrijstelling welke in oktober is verruimd.

Ruim twee derde van de starters zegt te sparen voordat ze een woning aanschaffen. Van de starters geeft 15% aan tot 10.000 euro te sparen. Bijna twee op de tien spaart tussen de 10.000 en 20.000 euro, ruim een kwart spaart tussen de 20.000 en 50.000 euro en 7% legt tussen de 50.000 en 100.000 euro op zij. Ruim 10% spaart meer dan 100.000 euro. Zeven op de tien spaart vooral voor de inrichting van de woning, ruim de helft gebruikt (een gedeelte van het) spaargeld voor de financiering van de kosten koper en notariskosten. Bijna de helft gebruikt ook spaargeld als inleg om zo een lagere hypotheek af te kunnen sluiten.

Bijna een derde van de starters verwacht dat de bodem van de huizenprijzen al dit kwartaal bereikt is. Onder koopwoningbezitters verwacht een grotere groep dat de bodem van de huizenprijzen nu al bereikt is (36%). Bijna vier op de tien starters verwacht dat de bodem van de huizenprijzen in het eerste kwartaal van 2014 bereikt zal zijn. Bij de koopwoningbezitters verwacht ruim een kwart dat de bodem in de eerste helft van 2014 wordt bereikt.

Door mr. M. Hasselman


comments powered by Disqus